Nummõr' 302
Radokuu 11. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Kaivanduisi-vastanõ võitlus sai huu sisse
 • Uudissõ
   
 • Võrokõisi mängujutu
 •  
 • Umalõ kraamilõ Uma Meki märk!
 •  
 • Moisekatsi Elohelü – 15
 • Märgotus
   
 • Midä vanaimä arvanu?
 •  
 • Üts küsümüs
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Ragomada mõtsaga maa
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Umalõ kraamilõ Uma Meki märk!
   
  Uma söögikraami kasvataja-tegijä saava küssü kaubamärki Uma Mekk. Märki saava küssü Võro, Põlva ja Valga maakunna tegijä, talvidsõ taotlusvooru tähtaig om 14.02.

  Mändse kraami pääle passis Uma Meki kaubamärki panda? «Uma Mekk om kaubamärk, mis tähendäs Vana Võromaa mullast kasunut, uma inemise hoolõga kasvatõdut ja lämmä süämega tettüt süüki,» selet’ ilosa lausõga Karu Kadri Võromaa Partnõrluskogost.

  Valmis tett söögi seen võissi olla vähämbält puul alosainist Vanal Võromaal kasvatõt. Märgi saamisõlõ avitas üten ka lõunaeestiperäne söögitegemise viis ja võro keele pruukminõ söögipakkõ/söögisedelide pääl.

  «Kutsumi tuutjit kaubamärki küsümä: midä inämb om kaubamärgiga söögikraami, tuud tugõvamb kaubamärk om,» ütel’ Karu Kadri. «Nii saa ka inämb Lõuna-Eesti süüke ja söögitegemise kombit tutvas tetä.»

  Mano saa küssü kadri@voruleader.ee. Uma Meki kaubamärk om parhilla umbõs 50 tuutõl vai alosainõl ja 20 tegijäl. Märki jaga MTÜ Võromaa Partnõrluskogo.

  Järgmine kõrd saa märki küssü suvõl.

  UL
   
     
   Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
     
   
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
     
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm 
     
   
   
     
   
   
     
   Uma Internetin