Nummõr' 302
Radokuu 11. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Kaivanduisi-vastanõ võitlus sai huu sisse
 • Uudissõ
   
 • Võrokõisi mängujutu
 •  
 • Umalõ kraamilõ Uma Meki märk!
 •  
 • Moisekatsi Elohelü – 15
 • Märgotus
   
 • Midä vanaimä arvanu?
 •  
 • Üts küsümüs
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Ragomada mõtsaga maa
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kiri
   
  Teemi Ruitlasõ nõvvo perrä!

  Mullõ miildös Ruitlasõ välläütlemine perämädseh Umah Leheh. Targal inemisel iks ajo liigus!

  Sitta ja tuu segämist om ümbretsõõre nii pall’o, õt olõ-i mõtõt tuud käpäga sekä, parõmb kõnni suurõ kaarõga müüdä, ku viil müüdäkõndmisõs ruume om.

  Ja tuu kuräkäe-lugu om jo ütlemädä hää – ega ei peä kehvä inemisega kokko saieh läbi hammastõ naaro mängmä.

  Hää olõssi kaia, määntses tä nägo jääse, kui tälle kuri käsi teretämises antas!
  Proovimi är ja sis kirotamõ vahtsõst!

  Jõksi Ado
  Kirmse külä, Räpinä khk
     
   Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
     
   
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
     
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm 
     
   
   
     
   
   
     
   Uma Internetin