Nummõr' 302
Radokuu 11. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Kaivanduisi-vastanõ võitlus sai huu sisse
 • Uudissõ
   
 • Võrokõisi mängujutu
 •  
 • Umalõ kraamilõ Uma Meki märk!
 •  
 • Moisekatsi Elohelü – 15
 • Märgotus
   
 • Midä vanaimä arvanu?
 •  
 • Üts küsümüs
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Ragomada mõtsaga maa
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Üts küsümüs
   
  Mille paksõt Moisekatsi Elohelü võistlusõl muusigapuntõlõ tüütlemises luu «Oppus näiodõlõ»?

  Kalla Urmas, Räpinä kihlkunna miis:

  «Tuu mõtõ oll’ joba tükk aigo, et võissi mõnõ Räpinä luu kah vällä pakku. Võtime särtse, midä mi teedä olõ-i kiäki pruumnu vahtsõ ilma aigo laalda.

  Laalu nuute om kirja pannu 1886 Räpinä miis Kiudoski Viido ja ildampa Veriora miis Sibula August. Tuu om ummamuudo aoluuga lugu, kaegõ esi kodolehe http://folkfest.weebly.com päält perrä.

  Laalu päälkiri sai pantus sisu perrä.

  Oppus tähendäs periselt tuud, et laalu edimädsen poolõn soovitadas näiosilõ, et ku ti küllä pite käüte ja mõni miis teele ligi tüküs, olku naasemiis vai poiss, sis võit tälle julgõhe vasta naata ja timmä kasvai sandis lüvvä, selle et ti au om hoobis tähtsämb ku nääde tahtmine.

  Laalu tõõne jago kittki tuud, ku tähtsä iks näio au om ja et näio om seeni viil neitsi, kooni om poisist putmada, kogoni suud andmada ja käest kinni võtmada.

  Nii et puul laulu olõssi ka täämbädsel pääväl niisärne, et võissi kittä, et niimuudu piävägi julgõ näio tegemä.

  Aga laalu tõõne puul – tollõ üle või arotada, märne tuu au om, midä nüüdetsel aol piässi hoitma... Tulkõ sis Moostehe kullõma ja arotama! Moisekatsi Elohelü tulõ 25. ja 26.04.»

  Oppus neiodõlõ

  Neio-, neio-, neiokõsõ noorõkõsõ,
  noorõkõsõ, noorõkõsõ, nõrgakõsõ!
  Kui ti kääde, kui ti kääde tiida müüdä,
  tiida müüdä, tiida müüdä, maada müüdä,
  pidäge ti, pidäge ti pihtõ peohna,
  pihtõ peohna, pihtõ peohna, vassar käehna!
  Tulõ poiss teid, tulõ poiss teid puttumaiõ,
  kelm teid kinni, kelm teid kinni võttõmaiõ,
  naasemiis teid, naasemiis teid narrimaiõ,
  lööge tälle, lööge tälle lõugõ müüdä,
  koputagõ, koputagõ kulmo müüdä!
  Et ta õi kuulõ, et ta õi kuulõ kolmõl pääväl,
  näe õi säitsmel, näe õi säitsmel nädälelgi,
  mõista õi mõnda, mõista õi mõnda kuuda miiltä.

  Neiokõsõ, neiokõsõ noorõkõsõ,
  noorõkõsõ, noorõkõsõ, nõrgakõsõ!
  Haan’amaa om, haanamaa om seeni illos,
  kooni hain viil, kooni hain viil niitemätä.
  Seeni kaari, seeni kaari kaunikõsõ,
  kooni paagal, kooni paagal pallamata.
  Mar’amaa om, mar’amaa om seeni illos,
  kooni mar’a, kooni mar’a korjamata.
  Neiokõsõ, neiokõsõ noorõkõsõ,
  noorõkõsõ, noorõkõsõ, nõrgakõsõ!
  Neio seeni, neio seeni neitsikene,
  kooni poisist, kooni poisist puttumata,
  käsi kallis, käsi kallis kaemata,
  salasuu viil, salasuu viil andõmata.


  H III 31, 421/2 (19) < RÄPINA KHK. - WOLDEMAR SONGI (1905)
     
   Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
     
   
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
     
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm 
     
   
   
     
   
   
     
   Uma Internetin