Nummõr' 301
Vahtsõaastakuu 28. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Eesti hobõsõ aastak
 • Uudissõ
   
 • Adsoni luulõ üten raamatun kuun
 •  
 • Lõõdsamiihil om Kikka-aastak
 • Märgotus
   
 • Kultuuriministri Tiiduse Urve: tekkü huvi tetä suvõl Võromaal pikemb tsõõr
 •  
 • Kohe kaova hää
  as´a?
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Tordimeistrimiis Värtoni Anti
 •  
 • Kimmä meelega advokaat jaga nõvvu viil pensipõlvõngi
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Andkõ teedä, mändse hää as´a omma puutõst är kaonu vai kehvembäs tettü!
   
  Kohe kaova hää as´a?
   
  Leimanni Eve

  Jo mitu aastakka om mu lemmikmahlas – ja pia ainumas, midä sakõstõ osta – olnu Aura viinamar’amahl. Tuuperäst, et tuu oll’ iks mahla, mitte vii maiguga, sääne tukõv ja tumminõ.

  A minevä aasta lõpun, ku jäl poodin mahlariioli mano trehvsi ja mahla võtma naksi, jäi käsi poolõ tii pääle rippu – inne jäi silm paki pääle pidämä.

  Kõik oll’ nigu iks – sama pakk ja sama hind. Õnnõ viinamar’amahla asõmõl oll’ paki pääle kirotõt viinamar’anektär ja 100% asõmõl 60%.

  Otsõ iks silmiga, et vast om mahl sis viil eräle, a no näe es koskil.

  Ku asja uurma naksi, leüdse, et mol’ovihun (Facebook) oll’ tuutja lehe pääl joba kaivatu, et hää mahl om är tsurgitu.

  Aura vastus oll’, et ku viinamar’amahla hind maailmaturu pääl äkki nõssi, tull’ otsusta, kas hinda kõvastõ nõsta vai jättä hind samas ja panda pakki mahla veidemb (vett sis mano). Pelläti, et rahvas kannahta ei hinnanõstmist vällä ja otsustõdi sis mahlast nektär tetä.

  Mol’ovihust näi kah, et olõ ei ma ainumanõ, kiä tuud mahla maigu peräst ostnu om ja kiä nakka ei vett mahlapakin kodo vidämä ja tuu iist masma.

  Andkõ teedä, mändsit häid asjo inämb osta saa-i!

  Lövvä-i inämb poodist makaroni-, hambapasta- vai vorstisorti, rõiva- vai majapidämiskraami, midä olõt aastit ostnu? Andkõ teedä! Uurimi perrä, mille hää as’a omma puutõst är kaonu ja kas om luutust noid viil koskilt saia.

  Anna teedä mõnõst puutõst är kaonust hääst as’ast: info@umaleht.ee, Uma Leht, Tarto 48, 65609 Võro liin vai tel 5560 8935 (Leimanni Eve).
   
  Viinama ́ramahlale panti 40% vett mano.
  Leimanni Eve pildi
     
   Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
     
   
   
   „Tagamõtsa“ ETV-n 
     
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
   
     
   Uma
  Internetin