Nummõr' 301
Vahtsõaastakuu 28. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Eesti hobõsõ aastak
 • Uudissõ
   
 • Adsoni luulõ üten raamatun kuun
 •  
 • Lõõdsamiihil om Kikka-aastak
 • Märgotus
   
 • Kultuuriministri Tiiduse Urve: tekkü huvi tetä suvõl Võromaal pikemb tsõõr
 •  
 • Kohe kaova hää
  as´a?
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Tordimeistrimiis Värtoni Anti
 •  
 • Kimmä meelega advokaat jaga nõvvu viil pensipõlvõngi
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Tiiduse Urve riidi Võrol.
  Harju Ülle pilt.
   
  Kultuuriministri Tiiduse Urve: tekkü huvi tetä suvõl Võromaal pikemb tsõõr
   
  Vahtsõnõ kultuuriministri Tiiduse Urve käve riidi, 24. vahtsõaastakuu pääväl Võro liinan, et saia tutvas muusõummõga ja arota Võro instituudi tiidüsnovvokogoga tulõviguplaanõ. Ministri ütel, et tälle tan väega miildü ja tä tahtnu suvitsõl aol mi kanti pikembäs aos küllä tulla.

  Miä teile Võromaa kultuurist miildüs ja om inämb silmä jäänü?

  Kimmähe tuu, et teil hoolitas väega umast keelest ja kultuurist. Kombõ ja tiidmine uma kodokotussõ kultuurist, tuu, mis tege võrokõisist võrokõsõ – tuud väega hoitas. Tuu jääs kimmähe silmä.

  Muido es olõs tettü jo ka Võro instituuti, ku es olnu inemiisi, kes pidävä tähtsäs tuud, midä edevanõmba omma siiä teile jätnü.

  Olõ esi saarlanõ ja siiä kanti väega sakõst ei trehvä. Saarõmaal ollõn (Tiiduse Urve oll’ Kuressaarõ liinapää aastil 2005-2011 – UL) ma iks imehti, et Eestin om inemiisi, kes ei olõ Saarõmaal käünü. Oll’ sääne tunnõ, et kõik võissi iks är kävvü.

  No om tunnõ, et tahassi Võromaal inämb ümbre kävvü ja kaemist om tan pall’o. Eski täämbäne päiv, Kreutzwaldi ja Võromaa muusõumin käümine ütli, et keväjä ja suvõl tulõ iks kodokandi tolm jalgõ alt pühki ja minnä Eestit avastama. Saat Eestimaast inämb arvo, ku käüt ümbre.

  Kas savvusannan olõti käünü?

  Olõ, kongi Karjalan, ja oll’ väega ummamuudu kogemus!

  Mis om Võromaal kõgõ inämb hoitmist väärt?

  Tuud tiidvä muidoki paigapäälidse inemise kõgõ inämb. Kõik, kes tiidvä Võro instituudi ja paigapäälitside kultuuriinemiisi tegemiisi, tiidvä, et näil om hing ja vägi seen. Tundsõ tuud Võrol väega häste!

  Ku erinevä vai sarnatsõ omma võrokõsõ ja saarlasõ?

  No saarlasõs olõmist mõotasõ meri ja ilm pall’o inämb ku sisemaa inemist. A ku kõnõlda sarnasuisist, sis ku olõt pääliinast kavvõl, maal, sis elät parõmban kuunkõlan tuuga, miä su ümbre om. Ei unõta är, et olõmi peri maalt ja luudusõga köüdedü.

  Tuu meid ühendäs ja ei olõki nii tähtsä, mis meid erineväs tege. No kiil muidoki! Ti olõti mõistnu võro kiilt iks nii häste alalõ hoita! Saarlaisil piirdus tuu päämidselt ö-tähega, piät kahetsusõga ütlemä.

  Uma kiil om teil uhkusõasi! Om väega vahva, et latsõlats saa vanaimäga kõnõlda tuud kiilt, midä vanaimä esi latsõn kõnõl’. Esi keeleinemisen arva, et midä inämb kiili inemine mõist, tuud parõmbidõ täl seoilmaaigu lätt. Olku sis üts kiil ka võro kiil.

  Ja ma sai uskmada häste arvu võrokeelitsest jutust, väega keerulidsõs es lääki. Tävveste tore üllätüs!

  Küsse Harju Ülle
   
     
   Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
     
   
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
     
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm 
     
   
   
     
   
   
     
   Uma Internetin