Nummõr' 301
Vahtsõaastakuu 28. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Eesti hobõsõ aastak
 • Uudissõ
   
 • Adsoni luulõ üten raamatun kuun
 •  
 • Lõõdsamiihil om Kikka-aastak
 • Märgotus
   
 • Kultuuriministri Tiiduse Urve: tekkü huvi tetä suvõl Võromaal pikemb tsõõr
 •  
 • Kohe kaova hää
  as´a?
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Tordimeistrimiis Värtoni Anti
 •  
 • Kimmä meelega advokaat jaga nõvvu viil pensipõlvõngi
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Võõpso hallõ saatus
   
  Parhilla, ku Rail Balticu raudtii tsihti vällä märgitäs, om hää miilde tulõta, kuis vahtsõnõ raudtiiliin Võõpsolõ mõidu.

  1933. aasta vahtsõaastakuul kirot’ aoleht Postimiis, et vahtsõ Tarto–Petseri raudtii (1931) peräst om kõgõ inämb kannatanu Võõpso.

  Varramba oll’ Võõpso üts tähtsämpi kauba maahapandmisõ kotussit Räpinä kihlkunna ja Põh’a-Petserimaa vaihõl.

  Inne Eesti vabas riigis saamist kaupli nuu maanuka eläväle umavaihõl. Võõpso allõv elli noidõ vaihõl väega uhkõlõ.

  A riigipiir Eesti ja Vinnemaa vaihõl lõpõt’ Võõpso lagja elo är. Viitii Tartohe avit’ viil niipall’o, et Võõpso jäi kaubasadamas ja liiklussõlmõs.

  A ku vahtsõnõ Tarto-Petseri raudtii Võõpsolõ hingekellä naas’ lüümä, jäti ärimehe Võõpso maaha. Võõpsohe jäi nii 600 hinge, inämbüisi päävätüülise, kiä pidi suvõl ütte ja talvõl tõist ammõtit. Päämidse massumasja olli majaumanigu. Massu olli viimädse piirini üles kruvidu, süük ja muu kaup oll’ kallimb ku Räpinäl: Võõpso püüdse kuigi valitsõmisõ kulus rahha saia.

  Kõgõ saatusligumb päiv Võõpsolõ oll’ tuulinõ 12.05.1939: tisleritüükuast vallalõ lännü kah’otuli jätt’ kodolda 48 peret.

  Seoilmaaigu eläs Võõpsoh aasta läbi mõnisada inemist, kiä käävä muialõ tüüle vai tiinvä leevärahha kalapüüdmise ja sibulakasvatamisõga.

  Kõgõ populaarsõmb kotus om Võõpsoh satam, midä Räpinä vald parhilla kõrda tege: sinnä tulõ telkmisplats ja ostõtas ka kolm vesijalgratast.

  Räpinä Kodoluu- Ja Aiandusmuusõum
   
  Aia ja sadama uulidsa rist Võõpsoh.
  Pilt Räpinä koduluu- ja aiandusmuusõumi kogost
   
     
   Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
     
   
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
     
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm 
     
   
   
     
   
   
     
   Uma Internetin