Nummõr' 301
Vahtsõaastakuu 28. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Eesti hobõsõ aastak
 • Uudissõ
   
 • Adsoni luulõ üten raamatun kuun
 •  
 • Lõõdsamiihil om Kikka-aastak
 • Märgotus
   
 • Kultuuriministri Tiiduse Urve: tekkü huvi tetä suvõl Võromaal pikemb tsõõr
 •  
 • Kohe kaova hää
  as´a?
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Tordimeistrimiis Värtoni Anti
 •  
 • Kimmä meelega advokaat jaga nõvvu viil pensipõlvõngi
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  suhtõkõrraldaja
   
    
  Käsi ütles kõik är
   
  Söögikultuurist ma sai Indiän arvo. Võtat hää käega riisi, sekät sõrmiga karri seen ja sõs tsuskat õkvalt suuhtõ. Kura käe hoiat söögist kavvõmbal. Tollõga mõstas tagaotsa. Ega vetsupaper säändsen kuuman kõgõ puhtamb ei olõ, õks jääs midägi karvu külge ja ku lämmind om kõik aig 30–40 kraati, nakkasõ pisiläse õkvalt jürämä. Tõnõkõrd või-olla ei olõki pääle sitmist inämb kotust, midä puhtas mõskõ.

  Üten templin, väega uhkõn, oll’ sääne pühä tuhaga annom, kost võtit veidükese tuhka ja pannit hindäle otsa ette. No meil oll’ üts kurakäeline tütärlats. Nii ku tuu uma kura käe tuha sisse pand’, naksiva paigapäälidse inemise minestämä.

  Vaesust ja surma nä ei pelgä, a kae, sitta pelgäse ku tuld. A mi olõmi taaga harinu. Tiit teleka vallalõ, kaet uudisit, kõik aig tulõ mano.

  A nüüt om tõistmuudu – valimispaprõkõist võta tulõvigun õnnõ kura käega. Sporti ma ei tii inämb ilmangi hää käega. Dopingu peräst.

  Ku ma kurapoolist poliitikat näe, sõs lätt mul süä kur’as. Nigu noil india miihil sääl templin, ku kura käega tuhka võeti.

  Kurapoolinõ poliitiga om puhas sitapilmine. Tsentrist om sääne tegeläne, kiä pruuv sitta ja saia ütekõrraga suuhtõ panda. Säändsidega ma üte lavva taadõ ei istu. Esiki ütel puul tiid ei käü. Hääpoolidsõ poliitikuga või minnä. A õnnõ hääl puul tiid.

  Ega Indiän sis kõik kah hää ei olõ. Kurapuulnõ liikmine näütüses. Euruuplasõl sääl suurt võimalust roolin ello jäiä ei olõ.

  Esiki tuu, et ma sääl kolmõ nädäli joosul üttegi avariid es näe, ei tähendä, et näide liikmine hää om.

  Koton näi tõsõl pääväl Pärno tii pääl kattõ massinat, mis olliva nõnnapiten kokko saanu. A meil om vast sääne kommõ. Elo om kipõ, õnnõ väikun õnnõtusõn omgi aigu inemiisiga rahulikult juttu aia ja silmäst silmä kaia.

  Ütspäiv tull’ mullõ tutva sitt inemine vasta ja and’ teretüses hää käe, ma tälle kura käe. Ega tä es saaki arvo, mille ma nii tei, a sitta ma inämb hää käega ei putu.

  Seo om perrätegemist väärt asi. Tulõ sitt inemine vasta, sa ei piä tälle midägi ütlemägi, annat kura käe ja omgi kõik.

  Ku ma piäs presidendiga kokko saama, sõs ma seletä tälle kah. Et vabariigi aastapääväl, ku suurõmbas käepitsitämises lätt, saa niimuudu terä sõklist eräle lüvvä... Inemiisil telega takan kah huvitav. Saa inemisest õkva selge pildi. Muido mõtlõt ja arvat.

  Pido lätt veidemb masma kah. Ei olõki inämb vaia sadat klassi Valgõtähe ordõnit ja egäsugumaidsi riste. Õnnõ hää ja kura käsi. Plaks ja hää käsi, plaks ja kura käsi. Ja ei määnestki vahetust.
     
   Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
     
   
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
     
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm 
     
   
   
     
   
   
     
   Uma Internetin