Nummõr' 300
Vahtsõaastakuu 14. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Luuduskaitsja võitlõsõ suuri lubjakivikaivanduisi vasta
 • Uudissõ
   
 • Uma Lehe 300. numbri nupumäng
 •  
 • Küläpillimehe mängvä Pulsti avvus
 •  
 • Võrokõsõ omma hää turundaja
 •  
 • Vahtsõnõ Urvastõ kama sort
 • Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  keenjus
   
    
  Pensionääri Indiahe!
   
  Mul om unistus Eesti pensionääri elojärg maailma viie rikkamba riigi pensionääre umaga sama hääs viiä.

  Tuu jaos om mul üts eräle punkt kokko pant, mink perrä ei olõ viil ütski Euruupa riik ummi inemiisi elojärge rehkendänü. Seoga oll’ plaanin majandustiidläisile nips vasta nõnna anda.

  Tuu eräle punkt ütles, et elo edesiminemises piät välän süümine olõma odavamb ku välän sitmine.

  Ku Eestin bussijaaman vai mõnõn tõsõn massulidsõn peldikun sittu, mass tuu 1 euro ehk India rahan 83,5 ruupiat. A Indian, näütüses Delhin, kon ma mõnõ päävä tagasi uulidsa pääl lõunat sei, massõ kolm portsu lihtsät ja hääd praati 75 ruupiat. Õks om väiku vaih!

  Muidogi saa Indian ka söögi iist rohkõmb massa. Võit süvvä ka viie euro iist õkvalt Araabia merest püvvetüst tuunikalast tettüt süüki. A saa ka euro iist ja alla süvvä nii, et kõtt tenomeelen niidsahtas.

  Hummogus võit võtta lihtsäle kookospähkmä. Matšeetaga müüjä lüü tollõl otsa maaha ja pand kõrrõ sisse.

  Ku piimä olõt är joonu, sõs lüü tä pähkmä tävveste poolõs ja päset rammudsõ ja mõnusa kookosõsisu mano, millest raffaellosit tetäs. 30 ruupiat hummok.

  Lõunas võtat mõnõ hää karri ja masala tšai, priiskat veidükese, massat 120 ruupiat ja sõs tulõ uni, selle et nii pall’o süvven om rassõ uma jala pääl edesi minnä.

  Õdagus võtat viil üte tšai ja väiku kalaruvva ja pääväarvõlõ tulõ mano viil 200 ruupiat. Sõs priiskat ja võtat ka makussöögi, suurõ, šokolaadi ja ijätüsega möksi, mis om lämmä koogi pääle valõt, ja panõt arvõlõ viil 100 ruupiat otsa. Kokko lätt päiv 470 ruupiat ehk 5,6 eurot. Päiv, kon sa rumalahe hindäle süüki sisse ait. Ku sa niimuudu 30 päivä üttejärge süüt, om su kuu söögiarvõ 168 eurot.

  Küttearvit, esi söögitegemist ja elektriarvit ei olõ.

  Külm nakkas, sõs tõmbat hindäle kolmõeurodsõ jakivilladsõ tekikese pääle, illos tahat vällä nätä, sõs panõt kaala 15eurodsõ kašmiirsalli, viil ilosambas tahat, sõs sälgä 25eurodsõ siidikleidi vai kurtka. 100 euro iist kuun üürit hindäle duši ja päävälämmä viiga ilosa tarõkõsõ. Rahha jääs viil ülegi, puuvilju, värskelepressidüisi mahlu ja Uma Lehe telmise jaos.

  Ku pensionär om tülünäs, ma ei saa arvo, mille sõs Eesti riik ei osta kõigilõ pensionäärele üteotsapiletit Indiahe? Riigi hindä süämel kah jo hää ja kerge, ku tä pensionääri eläse sääl Eesti pensioniga parõmbahe ku rikkamba Euruupa pensionääri ummi tuhanditõga Euruupan...
     
   Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
     
   
   
   „Tagamõtsa“ ETV-n 
     
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
   
     
   Uma
  Internetin