Nummõr' 325
Vahtsõaastakuu 6. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Vana Võromaa vahtsõaastasoovi
 • Uudissõ
   
 • Põlva saa muusiga-aastal lõõtsapääliinas
 •  
 • 100aastanõ kerge jalaga miis
 • Märgotus
   
 • Tulõvikutalendi vanast ja vahtsõst aastast
 •  
 • Horoskoop lamba-aastas
 • Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Savvusann egä sannasõbra moro pääle!
  Harju Ülle pilt
   
  Vana Võromaa vahtsõaastasoovi
   
  2015. aastak om Eestin muusiga-aastak. Õkva seo kuu saa Põlva Eesti lõõdsapääliinas. Hää nätä, et vana kultuurikandsi seen, mille küle alt oll’ peri suurmiis Hurda Jakob, om iks viil alalõ suurt muistist väke.

  Lõõdsatõmbajilõ soovimi kimmäst käppä ja lustlikku miilt. Uma Leht suuv, et nii lõõdsa-, kandlõ-, toropilli ku muido perimüsmuusiga hõl’onu viil vägevämpä mi maa kotsil ja andnu inemiisile vaimuväke.

  Aasta edeotsan omma valimisõ. Eesti saa vahtsõ Riigikogo ja valitsusõ. Uma Leht suuv, et riiki juhtma saanu inemise, kiä pidävä umast riigist, umast kodokandist ja umast rahvast. Rahvalõ soovimi tarkust noidõ inemiisi vällävalimisõs.

  Põllumiihile soovimi tarka miilt ja kannatlikkust: egä rassõ aig saa ütskõrd otsa.

  Timahava nakkas jäl liikma Euruupa liidu abiraha ja loodami, et tuust võitva innekõkkõ väiku talo, kiä mi maaelo vaimu üllen hoitva. Söögikraami kasvataminõ ja tegemine om kimmäs äri: inemine taht süvvä iks. Kunst om tuu, midä ja kuimuudu tetä, et terve perrega maal är ellä saanu.

  Nuurilõ inemiisile suuv Uma Leht mõistmist valli hindäle kõgõ meeleperätsemb tüü ja elo. Soovimi ka kimmäst miilt tetä otsussit uma süäme perrä, mitte tuu perrä, kost inämb rahahõngo hõl’os.

  Vanõmbilõ inemiisile soovimi tervüst ja väke, rõõmsat miilt ja vastapidämist mi umal ilosal maal, uman koton.

  Suvõl Ameerigamaalt külän käünü sugulasõ imehtivä, ku pall’o mi tan Võromaal iks ummist kombist ja kultuurist luku piämi. Mi esi ei saaki seestpuult taast arvu, a väläst paistus vällä. Ja tõtõ taa om: et savvusann sai UNESCO kultuuriperändi esindüsnimekirja.

  Tuud tiidvä kõik võrokõsõ, nii koolilatsõ ku vanakõsõ. Tiidvä ja omma uhkõ.

  Mi olõmi sanna-, lõõdsa- ja muidoki mõtsarahvas. Nii omgi süämesuuv, et mi mõts iks meile alalõ jääsi.

  Ku poolõtõsõ aasta peräst tulõ mõtsateemalinõ Uma Pido, sis es olnu õnnõ kannu tii veeren pistü.

  Soovimi Võromaa mõtsamiihile tarka miilt võtta mõtsast õnnõ niipall’o, ku tõtõst vaia lätt.

  Harju Ülle, päätoimõndaja
   
  Vägevä puu jäägu kasuma, seenemõts jäägu alalõ!
  Harju Ülle pilt
   
  Talomiis saagu piimä iist õiglast hinda!
  Harju Ülle pilt
   
  Ekkä küllä uma lõõdsamiis!
  Harju Ülle pilt
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin