Nummõr' 324
Joulukuu 16. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Hää jutt tulõ iks elost
 • Uudissõ
   
 • Vanal Võromaal peetäs kodoeläjit inämb ku muial Eestin
 •  
 • Salmivõistlus tõi vihutävve salmõ
 • Jutuvõistlus
   
 • Uma Lehe jutuvõistlusõ juttõst
 •  
 • Uma Lehe 2014. aasta suurõ jutuvõistlusõ avvohinna
 • Elo
   
 • Landi Tiit: opma piässi iks kodokandin
 •  
 • Joulukink võissi olla uma
 •  
 • Sügävide juttõ meistre
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Uma Lehe päätoimõndaja Harju Ülle (kural) ja jutuvõistlusõ pääpreemiä saaja Üpruse Virve, kõgõ parõmba latsijutu kirotaja Luha Raina, kõgõ parõmba tõsidsõ/nal’alidsõ jutu kirotaja Silla Silver ja võitnu mõtsajutu autor Antoni Annika.
  Säinasti Teemari pilt
   
  Hää jutt tulõ iks elost
   
  Harju Ülle

  Kost jutuvõistlusõ võidujutu peri omma – iks elost, ütlese kirotaja.

  «Tuu lugu om mul kõgõ meelen olnu, mi uma suguvõsa tuud iks tiid,» selet’ Üpruse Virve (65), kelle lugu vanaesä hussisüümisest võitsõ timahavadsõ Uma Lehe jutuvõistlusõ.

  Virve kirot’ jutuvõistlusõlõ edimäst kõrda. «Ku ma loi, et oodõtas juttõ tohtõrdamisõst, sis mõtli, et no om paras aig tuu jutt suurõlõ rahvalõ är kõnõlda,» ütel’ tä.

  50 aastakka tagasi Võromaalt är lännü Virvel saa jaanipäävä täüs viis aastakka tagasiolõmist: tä eläs Urvastõ kerigu lähkül Kerigu talon ja juhatas Urvastõ seldsimajja. «Ikäv ei olõ sukugi, inne jääs aost puudus!» kitt’ Virve maaello.

  «Seo tundu kõgõ nal’akamb lugu,» ütel’ Luha Raina (15), kiä pand’ kirja luu vanaimä käest edimäst ja perämäst kõrda vitsasaamisõst.

  Raina ütel’, et vanaimäl Maretil hindäl om kah kõgõ põnõvit juttõ käüsest võtta.

  «Ku luudusõ seen elät, sis näet iks ütte-tõist ja tulõ õnnõ kirja panda,» selet’ aastit Uma Lehe jutuvõistlusõlõ kirotanu Silla Silver (58) tuud, kuis täl hää jutu iks otsa lõpõ-i: nuurusjutt punnvõrriga üle pää käümisest om timahava kõgõ parõmb tõsinõ/nal’alinõ jutt.

  Mehkamaalt peri Silver eläs Läti piiri veeren Paganamaal, kost om peri viil mitmit häid jutukirotajit.

  «Tuu piiriviirne õhk ja tuud piiriorgu pite nuu mõttõ juuskva ja tsilgatasõ mi poolõ kah,» arvas’ Silver põhjust ja kai Antoni Annika (50) poolõ, kiä kah säält kandist peri.

  «Iks omma kitsõ muru pääl, tsia käävä õga talv maja taadõ tammõ ala tõhvõ süümä ja noidõga iks juhtus midägi,» kitt’ kõgõ parõmba mõtsajutu autor Annika. «As’a tulõva mu manu, ma ei lää noid kohegi otsma!»
   
  Hää lugõja!
  Järgmäne Ume Leht
  tulõ 6.01.2015!
  Ilosit pühhi!
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin