Nummõr' 318
Süküskuu 23. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Mihklipäiv lambalihaga
 • Uudissõ
   
 • Kunstnigu ja kirämehe Valtri Edgari looming eläs edesi
 •  
 • Tiikaaslasõ mälehti Pokumaal Valtri Edgarit
 •  
 • Naatas otsma neländä Uma Pido lavastajat
 •  
 • Naiskodokaitsja korjasõ purgisüüke
 •  
 • Räpinä uut hõpõleerilatsi
 •  
 • Valgjärve sai kergliiklustii
 • Märgotus
   
 • Pühäjõõ vägi
 •  
 • Ahmani Piret: ütelge ummilõ, ku pall’o ti näist hooliti
 •  
 • Pihlõnõ sügüsetunnõ
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Hani om targõmb tsirk, ku ti arvata mõistati!
 •  
 • Latsitarõ uut latsi
 •  
 • 70 aastakka suurõst eestläisi Läände pagõmisõst
 •  
 • Kodo kisksõ hirmust kõvõmbalõ
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Egäl oinal om uma mihklipäiv: Rosenbergi Ivar ütles, et sändse, umbõs 40kilodsõ ja kooni aastadsõ oina liha om kõgõ parõmb.
  Harju Ülle pilt
   
  Mihklipäiv lambalihaga
   
  Harju Ülle

  Mihklipäiv, tuul aol laadapidämine ja lambaliha süümine om Vanal Võromaal jäl häste muudu lännü.

  «Hindä perre lavva pääle saa mihklipääväs uma lambaliha, a laada pääl möövä seokõrd tõsõ,» ütles Võromaa talopidäjide liidu juht, põllumiis ja lambakasvataja Rosenbergi Ivar, kelle kodokülän Urvastõ kihlkunnan Sulbin tulõ seo puulpäävä joba 11. kõrda mihklilaat.

  Tuu paikligu söögikraami ja käsitüü laada päält om iks egä aasta lambalihha osta saanu (ku küländ varra tulla).

  Rosenbergi Ivar ütles, et Otõpääl ja Põlgastõn saa külh joba ammõtlikult lambit tappa laskõ, a väiku kasvataja möövä iks lambalihha kas laada pääl vai eräle küsümise pääle.

  «Poodi ja restorani tahtva, et lihha olõssi kõik aig anda,» ütles Ivar, kellel om parhilla päält 200pääline lambakari, tuust 50 nuurt oinast, kelle liha kaubas lätt.

  Nuu oina läävä päämidselt elosast pääst vällämaalõ. Päält 38kilodsõ ja kooni aastadsõ oina elonkaalukilost mastas kats eurot.

  «Sändsest oinast saat kõgõ parõmba liha, esi süü kah säänest,» ütles Ivar.

  Söövä tõsõki hää meelega, tuuperäst kutsutas lambalihamüüjit ka tõisi mihklilaatu pääle.

  28. süküskuu pääväl kell 11 om mihklilaat ja vanakraamiturg Kanepi kihlkunnan Savõrna küläkeskusõ platsi pääl.

  Ka sinnä oodõtas innekõkkõ müümä lambalihha, suidsulihha, mett, aiakraami, lambanahast ja -villast tettüid asjo, muud käsitüüd kah.

  Platsimassu sääl ei küstä, a kauplõjil pallõldas hindäst ildampa päiv ette teedä anda tel 5343 9436 (Luiga Anu).

  Tuu laada pääl tulõ ka purgisalatidõ ja sahvtõ konkurss. Vanakraamiturul saa ka ilma rahalda puhtit ja tervit rõivit ni muud kraami är anda.

  28.09. kell 12 peetäs mihklipäivä ka Paidra külä näputüütarõ man. Tulõ nunn’okonkurss ja jõvvupruuvminõ. Kõik huvilidsõ võiva üten lüvvä. Teedüst saa Riitsaarõ Lainõ käest tel 5621 8662.

  Peris mihklipääväl, 29.09. kell 16 tulõ uma mihklilaadakõnõ Antslan Lusti latsiaian.
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin