Nummõr' 316
Põimukuu 26. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Kikka-pido Valgjärvel
 • Uudissõ
   
 • Tulviste Hele sai luuduskaitsõ seldsi auliikmõs
 •  
 • Hõpõnõgla-näütüs Võrol
 •  
 • Ehitüse opitüü kingiti Kauksi latsiaialõ
 •  
 • Lindmetsa Harri näüdäs’ kodukandi rahvalõ plaati
 •  
 • Võromaa laulu presidendi man
 • Märgotus
   
 • Viska är vai hoia alalõ?
 •  
 • Ärke ajagõ süküst musta kotti!
 •  
 • Midä kõnõlõs ütsik vana uibu viläpõllu pääl
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Piksepauk Pühäjõõ veeren
 •  
 • Häätegemiskeskus sai huu sisse poodist
 •  
 • Teküs luudusõhoitja sai mälehtüspingi
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Ütine lõõdsatõmbaminõ Valgjärvel tuust kandist peri lõõtsamehe Kikka Karla avvus.
  Möldri Mati pilt
   
  Kikka-pido Valgjärvel
   
  Harju Ülle

  Puulpäävä, 23. põimukuu pääväl pei päält 800 inemise legendaarsõ lõõdsamehe Kikka Karla 100. sünnüaastapäävä pito timä kodokülän Valgjärvel.

  «Pääkontsõrt läts’ neli tunni pikäs, rahvas nõudsõ tandsus mängmist kah,» oll’ rõõmsa lõõdsapido kõrraldaja, Valgjärve valla kultuurinõunik Luiga Anu.

  Kikka avvus tõmbsi kontsõrdi edeotsan lõõtsa nuu, kelle stiil Karla umalõ kõgõ lähkümb om: Noormaa Tarmo, Tauli Ants ja Teppo Aivar. Kontsõrdi lõpõt’ Ubina Juhan, kiä mõist Kikka mängmist täpsele perrä tetä. Vahepääl tõmbsi lõõtsa hulk tõisi lõõdsamängjit.

  Savõrna lõõdsamiis ja -meistri Tartese Heino näüdäs’ vahtsõt raamatut Võromaa lõõdsamängjist. Põlva lõõdsaklubi and’ elotüüpreemiä Teppo Martinilõ ja Koppeli Antsulõ, preemiäraha anni lõõdsasõbra.
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin