Nummõr' 315
Põimukuu 12. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Raotu ristimõts sund kaarti tävvendämä
 • Uudissõ
   
 • Mett om veidü, hind om korgõmb
 •  
 • Osolan peeti Kaika suvõülikuuli
 • Märgotus
   
 • Hussisõna tohtri asõmõl
 •  
 • Hussisõna peränd’ esä vanaimä
 •  
 • Vanavanaesä hussisõna
 •  
 • Suits sõnno iist
 • Elo
   
 • Kõgõ jämmemb jallai essütäs
 •  
 • Leevil mängiti «VõhanduVeere Vabariiki»
 •  
 • Väkev Ruusmäe kooli kokkotulõk
 •  
 • Tulõ perämädse mõtsavele matk
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Rauskapalu ristimõts sai palgivirnas, ristipuu kasvi tii veeren umbõs massinidõ mant kaia.
  Harju Ülle pilt
   
  Raotu ristimõts sund kaarti tävvendämä
   
  Harju Ülle

  Et RMK inämb kogõmalda ristipuid maaha es võtnu, nigu juhtu kolm nädälit tagasi Urvastõ kihlkunnan Rauskapalun, pantas kõik ristimõtsa maa-ammõdi perändkultuuri kaardi pääle – parhilla omma sääl vaivalt poolõ.


  «Mi tõtõst es tiiä, et sääl ristipuu omma, ristipuu kallalõ taha-i jo kiäki minnä,» pallõl’ RMK Võromaa mõtsaülemb Palo Agu andis. «Kaemi inne ekä ragomist maa-ammõdi perändkultuuri kaarti. Mi ummi kaartõ pääl omma kah perändkultuuri kotusõ är märgidü, a Rauskapalu ristipuid es olõ. Pelgä, et harvesterimiis lihtsäle es näe ristipuid, saemiis olõs arvada är nännü.»

  Värskimbit riste oll’ sääl puiõ pääl ka veidü – kolm risti kotussõnimmi uurja Saarõ Evari manalatiile lännüile sugulaisilõ. «A vannu riste oll’ hulga, kunagi tegi sinnä riste poolõ Liinamäe valla rahvas. 20 aastat tagasi naati riste tegemä inämb suurõtii viirde, midä pite Urvastõ kalmuaida sõidõti – Piirivarikulõ,» selet’ Saarõ Evar.

  Urvastõ ja Kanepi kihlkunna piiri pääl Punakülän läts’ talvõl sae ala viil üts ristimõts. «Vähämbält kuus-säidse ristipuud oll’, mu vanaesä ja vanaimä risti olli kah sääl,» selet’ Punakülä miis Ermeli Vaido. Tä pruuvsõ erämõtsa umanikku är kõnõlda ristipuid kasuma jätmä, a umanik es olõ nõun. Ka tuu ristimõtsakõnõ olõ-s maa-ammõdi kaardi pääle märgitü.

  «No tuu kaardi pääl om ristipuid ülepää häbemäldä vähä ja Urvastõ kihlkund om üts kehvembit,» pahand’ ristipuiõ uurja ja kaitsja, noist raamadu kirotanu Kõivupuu Marju. «Ristipuiõ kaart om jo olõman (Eestimaa luudusõ fondi telmise pääle tettü – UL), täpside koordinaatõga, a olõ-i tuud seoniaoni maa-ammõdi kaardi pääle pantu.»

  Parõmb lugu om Eesti kõgõ suurõmba, Saru ristimõtsaga Harglõ kihlkunnan. «RMK om jätnü parra riba mõtsa tii viirde kasuma, kuigi takastpuult om mõts maaha võetu,» kitt’ Karula keriguopõtaja Tanilasõ Enno. «No a tuu piät ka kottrummal inemine olõma, kiä ristipuid putus, ega timäl häste ei lää...»

  Maa-ammõdi kaardi päält omma puudu inämb ku poolõ ristimõtsa. Üts põhjus om tuu, et ku RMK 2009. aastal Võromaa perändkultuuri kaarti tekk’ (tuu kanti ildampa maa-ammõdi kaardi pääle), sis tuud tüüd teivä väega esisugudsõ kultuuritiidmisega inemise. «Üten maanukan om kaart paksult verevit perändkultuuri punktikõisi täüs, a sis tulõ nigu väidsega lõigatult piaaigu puhas plats,» selet’ Saarõ Evar.

  «Seo kuu lõpun saami RMK inemiisiga kokko ja looda, et ristipuiõ kaart saa peräkõrd iks maa-ammõdi andmõbaasi,» kõnõl’ Kõivupuu Marju. «A et kadonukõsõlõ puu sisse risti ragominõ om võrokõisi elläv kommõ, sis saa-i õnnõ kaartõ pääle luutma jäiä. Kogokund piässi esi kõgõ huulsa olõma ja perrä kaema, kas kõik näide ristipuu ja -mõtsa omma kaardi pääl. Tublimba umavalitsusõ, näütüses Harglõ ja Kambja, omma uma ristimõtsa võtnu paikligu kaitsõ ala.»

  Kõivupuu kuts inemiisi perrä kaema, kas näütüses kaonulõ vanaimäle puu sisse tettü rist om alalõ ja kotus maa-ammõdi andmõbaasin kirän. Ku olõ-i kirän, sis võissi kipõlt kas RMKlõ (ku om riigimõts) vai Marjulõ hindäle teedä anda kas tel 509 8658 vai kpuu@tlu.ee.
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin