Nummõr' 311
Piimäkuu 17. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Loetas kurõpessi
 • Uudissõ
   
 • Vana massina köütvä nuuri inemiisi
 •  
 • Vana maja pildivõistlus
 •  
 • Ubinidõ uutmisõ raamat latsilõ
 •  
 • Kiteti latsiaidu, kon opatas võro kiilt
 •  
 • Kolhoosijant Põlva vallan Lutsu külän
 •  
 • Teppo talo kontsõrdi
 • Märgotus
   
 • Tiksi Aigi: ku oppaja latsi sütütäs, tulõgi hää haridus
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Naha külä vägevä talopuu
 •  
 • Ummamuudu küündlekoda nõsõs nigu täht
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Timahava loetas kokko, ku pall’o Eestin kurõpessi om.
  Harju Ülle pilt
   
  Loetas kurõpessi
   
  Timahava loetas Eestin kokko toonõkurõ pessi, säänest lugõmist tege Eesti ornitoloogiaütisüs egä kümne aasta takast.

  Terven Eestin oll’ eelätses kirja pantu pia 1400 toonõkurõpesä, no arvada või, et noid om neli kõrda inämb. Vanal Võromaal om kirja pantu 200 pesä ümbre.

  Mõnõn kotussõn omma pesä väega kõrralikult kokko loetu, näütüses Harglõ kihlkunnan Saru külän 11 pessä vai hulga kurõpessi Räpinä ümbre. A näütüses terve Karula kihlkunna pääle omma kirän mõnõ ütsigu pesä.

  Tsirgu-uurja pallõsõ kurõpessi lugõmisõ man api luudusõ-sõpru käest. Kurõpessi kotussit saa esi kirja panda www.eoy.ee/valgetoonekurg. Teedüst saa Otsa Margussõ käest tel 508 2244, margus.ots@gmail.com.

  UL
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin