Nummõr' 308
Lehekuu 6. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võromaal tetti är
 • Uudissõ
   
 • Vana Võromaa savianomidõ oppus
 •  
 • Adsoni-võistlusõlõ tulli hää luulõlugõja
 •  
 • Vahtsõt koolilatsilõ
 • Märgotus
   
 • Rosenbergi Aivar: maainemise, andkõ teedä, midä teil riigi käest vaia om!
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Võromaa kõgõ vanõmb selts 145
 •  
 • Aasta tsirgu pildistäjä imä juhatas Võrumaa toidukeskuse puuti
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Teppo lõõdsatalon korssi talgolidsõ kivve vahtsõ tulõtõrjõ viivõtmisõ kotussõ ümbre, et kivi tan moroniitjät ei lahussi.
  Harju Ülle pilt
   
  Võromaal tetti är
   
  Harju Ülle

  «Teemi är!» talgopäiv (3.05.) avit üten Teppo lõõdsatalo vallatege- misele Võro vallan ja dendropargi luumisõlõ Ihamaru lähkün.

  «Sügüse tetti euronõudmiisi perrä tulõtõrjõ viivõtmisõ kotus, kivi jäivä lakja ja tulli moroniitjä iist är korista,» kõnõl Teppo lõõdsatalo perremiis Teppo Priidu ja laatsõ üten naasõ Kadri, sõpru ja sugulaisiga kivve kärro. Iin oodi morokülbmine, aiategemine, aidalõ vahtsõ katussõ pandminõ: tüüd talon jakkus.

  Teppo lõõdsatalo plaanitas ammõtligult vallalõ tetä suvõ lõpun, lõõdsameistri Teppo Augusti sünnüaastapääväs. «Aigu taaga lätt, a no olõmi kõik lua kätte saanu, huunõ valmis ja ata seen kah,» ütel Priidu. A ettevõtmiisi tulõ talon joba varramba, suurõmb kontsõrt Võro folkloorifestivaali aigu.

  Teppo Augusti kodo tõmbas lõõdsamiihi: talvõl sõidi lõõdsamehe Moostest Võrolõ, pei massina talon kinni ja tei moro pääl kats pilliluku Teppo avvus.

  Dendroloog (puu- ja puhma- tundja) Rohu Urmas mässäs saega uma vanavanaesä Mõtsa talon Ihamaru küle all. «Mul om tan 36 hektärri maad, taha tetä säänest dendraariummi, kohe saava mu opilasõ ja tõsõ huvilidsõ mitmõsugutsit puuliike kaema kävvü,» selet Räpinä aianduskooli ja Luvva mõtsa- kooli dendroloogia oppaja.

  Edimädse kasvu saiva mulda kats aastat tagasi. Rohu Urmas om mõisaparkõst ja tutvidõ käest kokko koëanu päält 30 võõrliigi.

  «Tuu sändsit liike, mis omma joba Eestin harinu ja külmäkimmämbä, Hiiumaalt tõi õkvalt päält 30 Euruupa nulu,» selet tä.

  Uma järve, Väiku-Palojärve veeren näüdät Urmas rododendronikoko.

  Mustiga ja paloka suurõ sugulasõ pasva häste suukailuga üten kasuma.

  «Vanal Võromaal om viil dendraariummõ: Kurõ uma Haanimaal ja Kuklasõ uma Murati kandin,» kõnõltä. «Ruusõga tegeldäs kah, a säänest erikaariummi ehk suurt rododendroni sugulaisi koko tõist ei olõ.»

  Puu- ja puhmahuvilidsõsaava avita Urmassõl dendraariummi tetä, näütüses puhkusõ aigu appi karada.

  Et Urmas on hää jutumiis kah, sis olõ-i timäga kuun igävüst pelädä.
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin