Nummõr' 305
Urbõkuu 25. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Tulõ uma mõtsapido
 • Uudissõ
   
 • Võrokõsõ kott sai korgõ avvohinna
 •  
 • Uma söögimeistri tekk’ tsigahää tordi
 •  
 • Katsas küläpillimiihi päiv Oravil
 •  
 • Sännän tulõ luulõlugõmisõ päiv
 • Märgotus
   
 • Imä viie latsõga Tsiberin
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Lustlik näütemängupäiv Puigal
 •  
 • 10 000 puuga uibuaia pidäjä: Eestin tasus ubinit kasvata
 •  
 • Kodu Järvamaal, süämen Võrumaa
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Järgmäne Uma Pido kõnõlõs vägevist puiõst.
  Harju Ülle pilt
   
  Tulõ uma mõtsapido
   
  Harju Ülle

  Vana puu seen om vägi ja mõts om võrokõisi lipu pääl – nuu omma mõtsa-mõttõ, mille perrä naatas neländä Uma Pido sälgruudsu paika pandma.

  «Mõtsa-mõttõ läävä kokko ka Uma Pido paigaga Indsikurmu puiõ all ja Põlva maakunna tunnislausõga «Rohilidsõmb elo» ütel’ IV Uma Pido ettevalmistuisi vidäjä Ojari Triinu.

  Uma Pido jaos päämine mõtõ vai sõnnom löüti mõttõtalgo abiga. Uma Pido jaos paki mõttit ütessä inemist.

  Mõtsateema pakja Rahmani Jan põhjõnd’: «Olõmi mõtsa veeren elläv maarahvas. Ka võrokõisi lipp om valit mõtsarohilinõ.»

  Allasõ Tiia pakk’ tuud, et pidosõnnom võinu olla väeliidsi puiõga köüdet: «Inemise elo om kipõ häömä, a tuud kimmämb om egäväne püsümine puiõ seen. Puu omma tähtsä mitmõ Võromaa kirämehe loomingun.»

  Uma Pido sõnnom kuulutõdi vällä 19.03. Põlva keskraamadukogon. Külälidses oll’ sinnä kutsut «mõtsausku» kirämiis Mikita Valdur. Timä raamat «Lingvistiline mets» sai õkva ka Kultuurkapitali aastapreemiä.

  Mikital oll’ hää miil, et võrokõisi laulupido nii tähtsäst as’ast kõnõlõs: «Mõts pand inemise laulma. Sääl nakkasõ laulma eski nuu, kiä harilikun mõttõn laulda ei mõista.»

  Ojari Triinu ütel’, et Uma Pido kõrraldaja uutva no mano häid mõttid mõtsa- ja puu-usku inemiisilt.

  Oodõtas juttõ tuust, kuis puid-mõtsa om tähtsäs peetü innembi ja kuis peetäs seoilmaaigu.
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin