Nummõr' 303
Radokuu 25. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Maa uut tegijit
 • Uudissõ
   
 • Peterburin naas’ pääle Võromaa aastak
 •  
 • Sännän kõnõldas Jaigist ja Adsonist
 •  
 • Avita tävvendä kiudutõduidõ nimekirja
 • Märgotus
   
 • Allasõ Anti: võrukõisi üleilmnõ kokkusaaminõ võissi tulla Võrul!
 •  
 • Lätläisil ommava pikembä lina
 • Elo
   
 • Kriuhkamehe aastapäiv
 •  
 • Inemine ja massin passi-i egä kõrd kokko
 •  
 • Kohe kaosõ hää as’a?
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  In memoriam
   
  Treiali Andres kolisi Kütiorgo esä ehitedühe majja elämä minevä keväjä ja usk, et jääs maalõ pidämä.
  Harju Ülle pilt
   
  Maa uut tegijit
   
  Harju Ülle

  2.03. kell 11 tulõ Luhamaal ja 4.03. kell 14 Põlvan ettevõtmisõ «Maalõ elämä!» teedüspäiv – maalõ elämä kutsminõ om vasta keväjät saanu vahtsõ huu.

  Põlva teedüspääväle omma oodõdu kogokundõ iistvõtja ja vallajuhi ja kõik tõsõ huvilidsõ. Kõnõldas tuust, miä om toonu mi kanti vahtsit inemiisi elämä. Kõgõ inämb om vahtsit elänikke mano saanu Vanal Võromaal Rõugõ ja Misso kant, Setomaal Verska.

  Luhamaal kõnõldas nii maalõ tulnuilõ inemiisile ku paiklikõlõ ettevõtjilõ mi umakultuurist. «Vahtsõ inemise saava sis arvo, kon nä eläse, ja ettevõtja saava mõttit, kuis umakultuuri abiga inämb rahha tiini,» selet’ ettevõtmisõ vidäjä Piigli Urmas.

  Maaelo-huvilidsõ piätki olõma ettevõtligu, muido maal häste toimõ ei tulõ.

  «Maalõ tasus tulla iks sändsel inemisel, kes om esi tegijä,» om kimmäs Treiali Andres (37), kiä minevä keväjä naas’ edesi ehitämä umma majja Kütioron, miä timä esäl umal aol poolõlõ jäi. «Näütüses ku mu tüümehe saa-i muadsõ ilmaga uma massinaga ruusakuurmaga mu mano – panõ umalõ massinalõ käro taadõ ja tuu esi ruusa är! Maaelo passi-i sändsele, kiä arvas, et kõik piät timä iist kiäki tõnõ är tegemä, esi istut diivani pääl ja kaet telekat.»

  Võro liinan sündünü Andres tull’ Võromaalõ tagasi päält 22 aastat Tal’nan elämist. Sääl oll’ täl pildiklõpsmisõ ehk fotograafi ammõt.

  No käü Andres paar kõrda kuun pääliinan pilte tegemän ja perräjäänü ao mässäs Kütioron. Värski maamiis taht naada mahhet söögikraami müümä ja usk, et jääs maalõ pidämä. No tä om nännü joba edimäidsi häti: ehitämine lää-i iks nii kipõstõ, ku tahat, vahepääl om väega muanõ ja poodi omma kah kavvõl…

  «Ma ei olõ viil kimmäs, kas maal saa ellä,» ütles muusik Kalkuna Mari (27), kelle süä külh kisk esätallo Rõugõ kihlkunda Haki küllä. «Tiiä pall’o Vanalt Võromaalt peri loomõinemiisi, a hädä om tuu, et tan olõ-i säänest hääd kotust, kon ummi asjo tetä ja ello viiä. Teküs võrk uma ala inemiisist kulunu kah är. Mu tüü om ka parhilla päämidselt iks liinan.»

  No Maril om plaan tetä Haki küllä sääne kotus, miä võissi muusigainemiisi kokko tuvva – uma helüstuudio. «Mul hindäl lännü tuud joba vaia, näütüses nakkami võrokeelist latsilaulõ plaati tegemä. Tuud olõssi hää tetä Võromaal ilosa luudusõ seen, mitte kongi Tarton keldrin,» märgotas Mari.

  Tä arvas, et illos luudus ja kinä pilt Lätimaa pääle kaiõn võisi Haki helüstuudiolõ tüüd tegemä tuvva nii Eesti ku ka Läti ja Soomõ muusikit. «Seo om väega paik,» tund Mari.

  Helüstuudio tegemises viil rahha olõ-i, a Mari usk, et ku mõtõ om kimmäs, külh sis teküs kotussit, kost rahha küssü ja saia.
   
  Muusik Kalkuna Mari taht tetä Läti piiri viirde Haki küllä uma helüstuudio.
  Harju Ülle pilt
     
   Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
     
   
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
     
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm 
     
   
   
     
   
   
     
   Uma Internetin