Nummõr' 299
Joulukuu 31. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Noorõ naasõ ja vana mehe pästvä Võromaa umakultuuri
 • Uudissõ
   
 • Uma programmi jaos sorditi vällä neli päätsihti
 •  
 • Vahtsõnõ joululill
 • Märgotus
   
 • Mi talendi täämbä ja tulõvikuh
 • Elo
   
 • Aasta eläjätohtri om kimmäs oppaja
 •  
 • Urvastõ vallan naati tegüsit nuuri tennämä
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kats perändiaastakka
   
  Timahavadsõ perändiaasta lõpõtusõs tulõta miilde eelmist perändiaastat 55 aastakka tagasi.

  1958. aastak läts’ Võromaal müüdä pildivõistlusõ «Kagu-Eesti luudus ja kultuurimälestise» tähe all.

  Pildivõistlusõlõ saadõti 105 fotot egäst Vana Võromaa nukast. Avvohinna saiva Uusi Hillar (30 ruublit), Pragi Richard (20 ruublit), Kabuna Arend ja Ivaski Albert (10 ruublit) ja Tillmanni Piitre (5 ruublit).

  Et võistlus oll’ inne 1961. aastaga rahareformi, sis olli avvohinna peris tsill’okõsõ...

  A tuu iist sai parõmbit pilte nätä aasta lõpun Kandlõ kultuurimajan suurõl näütüsel ja päält tuu lätsi pildi Võromaa muusõummi.

  Pildi omma tegüsät ello elänü, näid om avaldõt aokirän Eesti Luudus ja aoluulaisi artiklidõ man.

  Mõnõ pildi piässi jõudma ka vahtsõ Taivaskua reklaamtahvli pääle ja Eesti Luudusõ Põlva maakunna erinumbrihe.

  Võromaa muusõumi pere tennäs kõiki Uma Lehe vana pildi rubriigi lugõjit, esieränis noid, kiä omma mõnõ vana pildi kotsilõ vahtsõt teedüst andnu.

  Soovi hääd vana aastaga lõppu ja parõmbat vahtsõt Pragi Richardi pildiga Järvere pargist, mille iist tä sai 55 aasta iist pildivõistlusõl tõsõ kotussõ.

  Ruusmaa Arthur,
  Võromaa muusõumi päävarahoitja
   
  Uusi Hillari 1955. aastal Tamula järvest tettü pilt hinnati 1958.aastal luudus- ja kultuurimälestüisi pildivõistlusõl kõgõ parõmbas pildis.
   
  Pragi Richardi talvinõ pilt Järvere pargist sai pildivõistlusõl tõsõ kotussõ.
  Võromaa Muuseumi pildi
     
   
   
   „Tagamõtsa“ ETV-n 
     
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
   
     
   Uma Internetin