Nummõr' 299
Joulukuu 31. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Noorõ naasõ ja vana mehe pästvä Võromaa umakultuuri
 • Uudissõ
   
 • Uma programmi jaos sorditi vällä neli päätsihti
 •  
 • Vahtsõnõ joululill
 • Märgotus
   
 • Mi talendi täämbä ja tulõvikuh
 • Elo
   
 • Aasta eläjätohtri om kimmäs oppaja
 •  
 • Urvastõ vallan naati tegüsit nuuri tennämä
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Ütenkuun om hää umma asja aia
   
  Uma programmi tsihte märkmise mant jäi kõrva üts suur sõnnom: häid tegijit om meil nii söögi, käsitüü, ehitüse ku muiõ ettevõtmiisi pääl, a puudu om ütitsest kimmäst kuuntüüvõrgust üle Vana Võromaa.

  Näütüses tetäs Pikänkannun koolisahvti ja Urvastõn kamma, miä häste kaubas läävä. Tegijä tunnistasõ, et jõudva külh tetä, a müvvä jõvva-i esi kuigi pall’o.

  A eräle inemist müügitüü pääle väiku ettevõtja võtta ei jõvva ja vahendaja omma kehväkese: olõ-i mõtõt näile hulga rahha är anda, ku nä jäävä kauba maahamüümisega sakõstõ hättä.

  Vahendaja jäl pandva tegijile süüs liig kallist hinda. A hinna ajagi kallis innekõkkõ vaivalinõ müügitüü. Jutt käü mitte õnnõ kingitüisi, a ka hariligu Võromaa talokraami kotsilõ.

  A mi kooli, latsiaia ja söögikotussõ ostva muialt Eestist vai vällämaalt peri söögikraami hulgilaost krõpõmba hinnaga, ku uma talomehe ja tõsõ söögikraami pakja küsüse. Ostva selle, et väiku ettevõtja ei suta aasta läbi kimmäl aol kimmäst kogust kaupa tuvva. Põhjus om tuu, et egäüts nokitsõs ütsindä. Ku mõtsatsia tsungva üts aastak hernekasvataja hernenurmõ üles, sis omgi äri hukan. Söögivõrk uurisi kipõlt perrä, kellel tuu aastak hernesaak hää sai ja võtt herne tuu käest.

  A tuu söögivõrk piät kimmäs olõma ja haardma tegijit, kinkal midägi ütist om. Ku tego om uman kandin kasvatõdu-tettü, umakultuuri päält vällä kasunuisi asjoga, sis om kõgõ inämb kassu kuuntüüst kultuuriruumi, Vana Võromaa piire seen. Näütüses omma Võro maakunna Uma Mekk ja Põlva maakunna Rohilinõ märk sisu poolõst sama asi. Katõ söögivõrgu ütte punti lüümisest võidassi mõlõmba maakunna tegijä nii aigu ku rahha.

  Ettevõtja omma edimädse, kiä tundva, et ettevõttõ kasumisõ ja tüüjõu saamisõ man nakkasõ Vinne aost peri kunstligu rajoonipiiri segämä. Nigu om meediän ütelnü müüblitüüstüse Suwem juht Mäesalu Kaido: tüülise käävä Himma küllä müüblit tegemä nii Põlva ku Võro maakunnast, mõttõlda om näid maakundõ kaupa eräle rehkendä.

  Vanal Võromaal om kats suurt ammõdikuuli – Räpinä aianduskuul ja Võromaa kutsõhariduskeskus. Näide lõpõtajit oodõtas tüüle üle Vana Võromaa ja Setomaa, mitte õnnõ tuu maakunna piire seen, kon kuul om.

  Tuuperäst tegevä ettevõtja mugu kõvõmbat hellü, et ku tetäs arõngukonvõrentse ja tulõviguplaanõ, sis tettägü iks terve piirkunna, mitte üte maakunna kotsilõ.
     
   
   
   „Tagamõtsa“ ETV-n 
     
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
   
     
   Uma Internetin