Nummõr' 298
Joulukuu 10. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Joulu-aig
 • Uudissõ
   
 • Kõivupuu Marju – mi uma aasta kundlanõ*!
 •  
 • Orava kooli oppaja sai Käisi-preemiä
 •  
 • Käsitüüturg Võro polikliinikun
 •  
 • Targa-võistlusõ parõmba teedä
 • Uma Lehe jutuvõistlus 2013
   
 • Uma Lehe jutuvõistlusõst, juttõst ja kirotajist
 •  
 • Leinusõ Arvo: aabitsapildi perrä tundsõ kahru är
 •  
 • Uma Lehe 10. suurõ jutuvõistlusõ avvohinna
 • Elo
   
 • Võrokõnõ juht naiskodokaitsjit
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma programmi tsõõriklaud
   
  Uma Lehe 10. suurõ jutuvõistlusõ avvohinna
   
  Pääpreemiä: «Kahrujaht luvvahannaga» – Leinusõ Arvo

  Tõsidsõ vai nal’alidsõ jutu:

  1. kotus «Kahrujaht luvvahannaga» – Leinusõ Arvo
  2. kotus «Hädä ülemõistusligõ jõudõga» – Sari Meeme
  3. kotus «Paali ja pangitäüs granaatõ, pomm päälekauba» – Silla Silver

  Tsirgujutu:

  1. kotus «Tupsu» – Antoni Annika
  2. kotus «Kuis mi varõsõpoja kasuvanõmbis ollimi» – Liiva Aasa
  3. kotus «Vaesõ mehe pini» – Orassoni Rael-Adiina

  Inemise ja massina jutu:

  1. kotus: «Pikk tii Pavarottist urupinini» – Väljandu Ellen
  2. kotus: «Autoost ei olõ naasõvõtt» – Säinasti Asta
  3. kotus: «Rohilidse kärnkunnaga Räpinäl» – Leimanni Eve

  Kauplõmisõ jutu:

  1. kotus ««Karusnahaäri»» – Valgemäe Elvi
  2. kotus «Ärimiis» – Sari Meeme
  3. kotus «Kas tiiät, mitu veeringut päät liina jõudmise iist vällä käümä?» – Pergi Aire

  Preemiä väega häste kirotõdu jutu iist:

  «Või peräpõrgut!», «Mustlasõ antu rohi» – Pergi Aire
  «Kuis taheti surnut är varasta», «Ebausk», «Kokkaminõ», «Armastus ja nõukogude armee», «Naisi jala» – Sari Meeme
  «Jaapani kärbläseseene sirmi lugu» – Leimanni Eve
  «Massinatäüs haigit vai hobõsõga liina» – Silla Silver
  «Kuis kats koolipoissi tohtri man käve» – Pressi Heldur
  «Marupini oll’ abis» – Nahkuri Liidia
  «Keväjäne mar’ahkäük» – Seimi Lea
  «Äkki häädünü kolhoos ja mant ärlõigadu naasõ» – Valpri Liina
  «Kiilt piät iks kipõn mõistma» – Väljandu Ellen
  «Saatana sigitis» – Prisko Mart
  «Meenutadõn Kaika Lainet» – Niklusõ Mare
  «Pido jalutu kängiga» – Kübärä Merili
  «Õdagunõ bussisõit» – Puderzelli Linda
  «Üüpott ühikan» – Kolodinskaja Külli
  «Pini tembu», «Mustlasõ kingitüs» – Säinasti Asta
  «Tsirgurahvas kõnõlõs» – Laanekivi Õie
  «Kotimehe saatuslik essümine», «Väiku-Rätsepä jutu» – Vaiksaarõ Tõnu
  «Lugu tuust, kuis imä möi laadal mu tsirgukõsõ» – Haljendi Hans Erik
  «Lugu varõsõst ja harakist» – Varese Tiiu
  «Õnnõlik miis nigu klantspildil» – Kalkuna Mati
  «Kolm õhkamisõ märki» – Mõttusõ Kalev
  ««Seo vanainemine om koolnu seol hirmsal aojärgul...»» – Jõksi Ado
  «Hädän massinidega» – Paju Phil-Benjamin
  «Meenutus ütelt Kubija tandsupido eelproovilt» – Johansoni Madis
  «Oi, elo!» – Pärnaste Leida
  «Tudõngipõlvõ mõtlõmatus» – Ermeli Vaido
  «Hää müüjä» – Paidre Helgi
  «Kauplõmisõ lugu» – Sitsi Lehte
  «Tsipakõnõ ütest Võro laadõst» – Läti Vaike
  «Tsirgulugu» – Linnusõ Vaino
  «Automobiil» – Merisalu Pilvi
  «Jala ravitsemine» – Patte Maimu
  «Jant ruutõriga» – Luha Raina
  «Ku asi ei olõ luudu õnnõstuma, sõs nii kah om» – Käre Ene
  «Nakas jälki pääle» – Plumanni Kaja-Riina

  Kõgõ parõmb latsõ kirotõt jutt:

  «Hädän õigõ välläütlemisega» – Timmi Tõnis

  Eräpreemiä vähämbält viiel jutuvõistlusõl ütenlüümise iist:

  Laanekivi Õie, Panga Milvi, Riitsaarõ Lainõ, Valpri Liina, Säinasti Asta, Säinasti Enno, Läti Vaike, Kalkuna Mati, Otsa Kallõv, Väljandu Ellen, Õkva Margit, Liira Singa, Jõksi Ado, Liiva Aasa, Orassoni Rael-Adiina, Pressi Heldur, Leoki Hilja, Pärnaste Leida, Plumanni Kaja-Riina, Raudkatsi Ene, Seimi Lea.

  Tennämi Uma Lehe jutuvõistlusõl ütenlüümise iist:

  Arujõe Minni, Arumetsa Rane, Ernitsa Malle, Ilvese Janely, Jõksi Anton, Kalkuna Henn-Hillar, Karise Maryleen, Kasuka Kristin, Kindma Maimu, Kisandi Juta, Kärbla Rasmus, Kärbla Reelika, Liini Lemme, Linderi Kaja, Loit Helena, Looritsa Aare, Luiga Oliver-Sander, Metsa Loona, Metsa Sirje, Metsoja Kerli, Metsoja Õie, Mägi Meinhard, Peterselli Raul, Pleschi Aino, Siilivaski Mona, Suurõ Sandri, Suvi Egert, Tammelehe Eliisa Marta, Tasa Rebecca Lucia, Timmi Talis, Timmi Kristiina Kaili.
   
   
    
  NB! Järgmäne Uma Leht tulõ vällä kolmõ nädäli peräst – 31.12.! 
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin