Nummõr' 298
Joulukuu 10. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Joulu-aig
 • Uudissõ
   
 • Kõivupuu Marju – mi uma aasta kundlanõ*!
 •  
 • Orava kooli oppaja sai Käisi-preemiä
 •  
 • Käsitüüturg Võro polikliinikun
 •  
 • Targa-võistlusõ parõmba teedä
 • Uma Lehe jutuvõistlus 2013
   
 • Uma Lehe jutuvõistlusõst, juttõst ja kirotajist
 •  
 • Leinusõ Arvo: aabitsapildi perrä tundsõ kahru är
 •  
 • Uma Lehe 10. suurõ jutuvõistlusõ avvohinna
 • Elo
   
 • Võrokõnõ juht naiskodokaitsjit
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma programmi tsõõriklaud
   
    
   
  Uma Lehe suurõ jutuvõistlusõ võidujutu kirotajalõ Leinusõ Arvolõ suuv õnnõ Uma Lehe päätoimõndaja Harju Ülle.
  Koha Priidu pilt
   
    
  Leinusõ Arvo: aabitsapildi perrä tundsõ kahru är
   
  Tahevalt peri inneskidsele tiimeistrile Leinusõ Arvolõ (70) tõi jutuvõistlusõ võidu miilde halgahtanu latsõpõlvõlugu, kon omma ütte poimidu hallus elo päält sõta ja ummamuudu nal’akas juhtuminõ.

  Kuis võidujutt sündü?

  Taa om iks periselt sündünü lugu. Tull’ miilde ja kai, et panõ paprõ pääle, vast om huvitav tõisilõ kah lukõ.
  Ma es olõ poiskõsõn viil elusat kahru nännüki. A mul oll’ aabits, kahru pilt oll’ seen ja tuu perrä tundsõ är, et kahr om. Ega taa peris vana kahr kah es olõ, tuu võisõ nii keväjäne poig olla.

  Kas olõt muido kah kirämiis?

  Veidükese om proovitu... Põlva jutuvõistlusõlõ vanavanõmbist kiruti kah.

  Mis miis ammõdi poolõst olõt?

  Nüüt om ainumanõ ammõt pensionär olla, muidu om eluaig teie pääl mitmit ammõtit peetü.

  Peri olõt Taheva kandist?

  Sünnüpaik om tuu jah, a olõ säält är olnu tuust aost, ku Tal’nahe sai kuuli mintüs, 1958.

  Kas kodo om alalõ?

  Jah, a sääl eläse tõsõ.

  Kas pää seen om viil juttõ, midä kirja panda?

  No ku tuud viil tuuluta, sis või-olla tuuluta midägi vällä kah! Juhtunu iks om, a kõik ei tulõ kõrraga miilde.

  Küsse Harju Ülle

  P.S. Kukki Arvo om kotost är olnu 55 aastat, mäletedäs tedä viil sünnüpaigan ja Taheva vallavalitsus tennäs’ umakandimiist võidujutu iist kingitüsega. Uma Lehe jutuvõistlust tugõsi avvohinduga ka Eesti kirändüsmuusõumi eesti rahvaluulõ arhiiv (raamadu parõmbidõ tsirgujuttõ kirotajilõ), Eesti suurõtiimuusõum Varbusõl (raamadu parõmbidõ inemise ja massina juttõ autoriilõ) ja Võro instituut.
   
   
    
  NB! Järgmäne Uma Leht tulõ vällä kolmõ nädäli peräst – 31.12.! 
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin