Nummõr' 298
Joulukuu 10. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Joulu-aig
 • Uudissõ
   
 • Kõivupuu Marju – mi uma aasta kundlanõ*!
 •  
 • Orava kooli oppaja sai Käisi-preemiä
 •  
 • Käsitüüturg Võro polikliinikun
 •  
 • Targa-võistlusõ parõmba teedä
 • Uma Lehe jutuvõistlus 2013
   
 • Uma Lehe jutuvõistlusõst, juttõst ja kirotajist
 •  
 • Leinusõ Arvo: aabitsapildi perrä tundsõ kahru är
 •  
 • Uma Lehe 10. suurõ jutuvõistlusõ avvohinna
 • Elo
   
 • Võrokõnõ juht naiskodokaitsjit
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma programmi tsõõriklaud
   
   
  Räpinä põllumiihi seldsi maja oll´Räpinä kihlkunna seldsielo keskusõs 1980. aastani, nikani ku maja maaha palli.
  Pilt Räpinä koduluu- ja aiandusmuusõumi kogost
   
    
  Räpinä seldsimaja 100. tähtpäiv
   
  1913. aasta tõsõl joulupühäl valla tettüst Räpinä põllumiihi seldsi majast sai Räpinä kihlkunna seldsielo keskus pia 70 aastas.

  Seldsimaja oll’ päält kerikidõ kihkunnah kõgõ suurõmb ja kallimb ehitüs.

  Huunõ vallategemise kõnnõ pidi tuudaigu Räpinä kogodusõ priistres olnu Pätsi Nikolai, opõtaja Schulze Oskar ja põllumiihi puult Niggolsi Julius.

  Näütetsõõr mänge nal’atükkü «Uskmalda Toomas» ja priistreprovva kinkse seltsile lauluesä Kreutzwaldi pildi ja sainasalmi.

  Vahtsõh majah läts’ kõrraga vallalõ kõva seldsielo: rõivalõikamisõ ja tsehkendämise oppus, Räpinä haridusselts tekk’ vallalõ muusiga-, kirändüse- ja näütemänguosakunna.

  Muusigaosakunnan olli segäkuur, orkestri ja pia ka kiilpille kvartett, millest sai sümfooniaorkestri Toivi Eiki juhtmisõl.

  Haridusselts kõrrald’ välläsõitõ, oppuisi ja häätegevit pitõ. Seldsi iistvõtmisõl ja toetusõl luudi 1917. aastagal Räpinä reaalgümnaasium.

  Päält seldsielo om majah olnu ka pank, raamadukogo, kino ja tsäronik.

  Räpinä seldsimaja kurb lõpp tull’ 1980. aastaga tuulitsõl rehekuu üül, ku suursugunõ puumaja tulõh häädü.

  Räpinä kodoluu- ja aiandusmuusõum
   
   
    
  NB! Järgmäne Uma Leht tulõ vällä kolmõ nädäli peräst – 31.12.! 
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin