Nummõr' 298
Joulukuu 10. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Joulu-aig
 • Uudissõ
   
 • Kõivupuu Marju – mi uma aasta kundlanõ*!
 •  
 • Orava kooli oppaja sai Käisi-preemiä
 •  
 • Käsitüüturg Võro polikliinikun
 •  
 • Targa-võistlusõ parõmba teedä
 • Uma Lehe jutuvõistlus 2013
   
 • Uma Lehe jutuvõistlusõst, juttõst ja kirotajist
 •  
 • Leinusõ Arvo: aabitsapildi perrä tundsõ kahru är
 •  
 • Uma Lehe 10. suurõ jutuvõistlusõ avvohinna
 • Elo
   
 • Võrokõnõ juht naiskodokaitsjit
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma programmi tsõõriklaud
    
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Jutuvõistlus lei kats rekordit
   
  243 juttu 78 kirotajalt – säänest katõkõrdsõt rekordit es mõista külh Uma Lehe kümnendäs jutuvõistlusõs uuta.

  2009. aastagal sündü eelmäne rekord – 147 juttu – ja aasta ildampa kirotajidõ rekord – 63.

  Kümnele jutuvõistlusõlõ om saadõtu kokko 1163 juttu. Kirotajit om olnu kokko 215, egäst Vana Võromaa kihlkunnast Kanepist Harglõni, Räpinält Vahtsõliinani, Põlvast Karulani, Urvastõst Rõugõni ja Setomaalt viil kah.

  Millest omma võidujutu kõnõlnu: võikijuuskmisõst, äpärdüsest vedronõkluga, jänesse takanajamisõst, vembust surnukuurin, päält Tsiberist tulõkit kur’ategijä passi asõmõl inemise passi saamisõst, koolilatsõ mõistatusõst sõaveteranilõ, üte hobõsõ kurblidsõst saatusõst, verdtarrõtavast vereandmisõst, «kuldsõst» daamist, luhtalännüst pahrujahist.

  Timahavanõ võidujutt kõnõlõs esierälidsest kokkoputmisõst kahruga. Päält uskmada luu om seo jutu sisse poimit ka rassõt ja pümmet aigu päält sõta, ku autor lats oll’. Et tuust aost kõnõldas parhilla liiga veidü, sääne tunnõ om õhun: tuust aost om peri viil hulga jutuvõistlusõlõ kirotõduid juttõ.Muido lännü päältsõta-aig mi rahva meelest üten tuu ao inemiisiga. Teno noilõ, kiä uma mälehtüse kirja panni, om üts jupikõnõ tuust aost alalõ hoitu. Seo om kingitüs mi latsilõ ja illos lõpõtus timahavadsõlõ perimüskultuuri aastalõ.
   
   
    
  NB! Järgmäne Uma Leht tulõ vällä kolmõ nädäli peräst – 31.12.! 
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin