Nummõr' 298
Joulukuu 10. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Joulu-aig
 • Uudissõ
   
 • Kõivupuu Marju – mi uma aasta kundlanõ*!
 •  
 • Orava kooli oppaja sai Käisi-preemiä
 •  
 • Käsitüüturg Võro polikliinikun
 •  
 • Targa-võistlusõ parõmba teedä
 • Uma Lehe jutuvõistlus 2013
   
 • Uma Lehe jutuvõistlusõst, juttõst ja kirotajist
 •  
 • Leinusõ Arvo: aabitsapildi perrä tundsõ kahru är
 •  
 • Uma Lehe 10. suurõ jutuvõistlusõ avvohinna
 • Elo
   
 • Võrokõnõ juht naiskodokaitsjit
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma programmi tsõõriklaud
   
    
   
  Ruitlasõ Olavi,
  sannamiis
   
    
  Inemine nigu siip
   
  Liinaammõtnik Mustimõtsa Indrek leüdse Imäjõõ veerest kilodõ kaupa ärvisatut mõsusiipi. Kõik võsuvaihõlinõ autotii viir oll’ sääl asku täüs. «Sääl omma viskipudõli, külmäkapi, telegajupi, auto edeotsa,» kõnõl’ Mustimõts Postimehele.

  Mis mi seost arvami? Et elo om halv vai? SKP om tiiä-i kon, riigieelarvõst om paarkümmend miljonni puudu, a jõõ veeren videlevät seebiunikut ja külmäkappõ kutsumi prügüs? Ei olõ mu meelest väega halv majanduslik sais.

  Siipi tetäs seebikivist ja rasvast. Aoluust om teedä, et mitmõsugumaidsi ilmakõrdo aigu om esiki inemiisi seebis keedet. Võeti paksõmba persega tegeläisi ja keedeti siip kokko, pikält sai üte inemisega uma rõiva puhta hoita.

  Täämbädsel pääväl inämb nii ei tetä, a seebitükkü käen hoitõn tunnus tä mullõ õks lähemb sugulanõ ku šimpans. Seebi DNA ehitüs om viil uurmada, a prügüs mu suu tedä nimmada ei lupa.

  Nall’ast kavvõl om sama Postimehe tõnõ uudis: Aardlapalo prügümäelt leütü koolnu miis om iks kimmäs tegemäldä. Koolnu tull’ vällä värskilt tuudu asu seest.

  Inemise hind pand veidükese olgõ väristämä. Mõtlõt hindäst ku hääst as’atundjast, latsi vanõmbast, lojaalsõst riigialambast ja ku ütel pääväl kiäki su hinda kokko rehkendämä nakkas, või tulla vällä, et hind om sama mis mõsuseebil vai vanal külmäkapil.

  Vahel nakkas siip mõskjalõ vasta. Ukraina opositsiooni valitsusõvastatsõlõ meeleavaldusõlõ om kokko tulnu päält saa tuhandõ inemise. Säändse seebiportsuga või joba Ukraina puhtas mõskõ. Meil om viimätsest suurõmbast seebirünnäkust õnnõ aasta.

  Harta 12-lõ, millen Eesti ütiskunnategeläse ja aktivisti näütsi är hädä Eesti riigi juhtimisõn, kirot’ ala rohkõmb ku 17 000 siipi.

  President kutsõ tsõõriklavva kokko, valitsusõl oll’ junn veidükese jahhe külh.

  Tuu ei olõ nall’aasi, seebiga ei tetä nall’a, siip om peris jälle asi. Olõ filmest nännü, mis saa, ku miihi sannan siip peost maaha satas ja miis tollõ perrä kumardas.

  Viimätsen Sirbi-skandaalin sattõ Langa-poisil siip peost. A tä om uhkõ miis, es kumarda, lei sälä sirgu ja marssõ sannast vällä. Tuu pääle vahtsõnõ umakiilne sõna: respekt!

  Mi olõmi Eestin ja Võromaal keskestläbi lepligu inemise. Sallimi joba niigrit, homoseksuaalõ... Ei lää kavva, ma või tuu pääle siipi süvvä, et ütspäiv, õigõ pia, nakkami ka valitsust salma.
   
   
    
  NB! Järgmäne Uma Leht tulõ vällä kolmõ nädäli peräst – 31.12.! 
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin