Nummõr' 298
Joulukuu 10. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Joulu-aig
 • Uudissõ
   
 • Kõivupuu Marju – mi uma aasta kundlanõ*!
 •  
 • Orava kooli oppaja sai Käisi-preemiä
 •  
 • Käsitüüturg Võro polikliinikun
 •  
 • Targa-võistlusõ parõmba teedä
 • Uma Lehe jutuvõistlus 2013
   
 • Uma Lehe jutuvõistlusõst, juttõst ja kirotajist
 •  
 • Leinusõ Arvo: aabitsapildi perrä tundsõ kahru är
 •  
 • Uma Lehe 10. suurõ jutuvõistlusõ avvohinna
 • Elo
   
 • Võrokõnõ juht naiskodokaitsjit
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma programmi tsõõriklaud
   
  Targa-võistlusõ parõmba teedä
   
  Võro keele ja kultuuri tundmisõ võistlusõl «Ütski tark ei sata taivast» olli 8. klassi arvõstusõn kõgõ parõmba Tootsi Johann-Kristjan ja Kõivu Andris Haani koolist ja Huiga Annabel Võro Kreutzwaldi gümnaasiumist. Kõik saiva 64 punkti 65st.

  8. klassi opilaisi võistõl’ 14 Vana Võromaa ja Setomaa koolist – kokko 193 opilast.

  11. klassi arvõstusõn sai kõgõ inämb punktõ – 50 punkti 57st – Niido Greete, kiä opp Võro Kreutzwaldi gümnaasiumin.

  Osavõtjit oll’ Antsla ja Võro Kreutzwaldi gümnaasiumist ja Võromaa kutsõhariduskeskusõst – kokko 81 nuurt.

  Egä kooli parõmba keeletundja nii 8. ku 11. klassi arvõstusõn kutsutas võro keele olümpiaadilõ, miä tulõ vahtsõ aasta radokuul Võrol.

  Võistlust «Ütski tark ei sata taivast» kõrraldas Võro instituut 13. aastat. Inämb teedüst saa www.wi.ee päält.

  UL
   
   
    
  NB! Järgmäne Uma Leht tulõ vällä kolmõ nädäli peräst – 31.12.! 
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin