Nummõr' 298
Joulukuu 10. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Joulu-aig
 • Uudissõ
   
 • Kõivupuu Marju – mi uma aasta kundlanõ*!
 •  
 • Orava kooli oppaja sai Käisi-preemiä
 •  
 • Käsitüüturg Võro polikliinikun
 •  
 • Targa-võistlusõ parõmba teedä
 • Uma Lehe jutuvõistlus 2013
   
 • Uma Lehe jutuvõistlusõst, juttõst ja kirotajist
 •  
 • Leinusõ Arvo: aabitsapildi perrä tundsõ kahru är
 •  
 • Uma Lehe 10. suurõ jutuvõistlusõ avvohinna
 • Elo
   
 • Võrokõnõ juht naiskodokaitsjit
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma programmi tsõõriklaud
   
    
   
  Piskeborn-Leo Andreas tekk´ vannust põrmandulaudust malõkomplekti ja mäng ehtemeistri Vendiku Madliga malet.
  Leimanni Eve pilt
   
    
  Käsitüüturg Võro polikliinikun
   
  Leimanni Eve

  Võrol Jüri uulitsal inneskidse polikliinigu 3. kõrra kalitori pääl käü 14. jõulukuu pääväni käsitüüturg, midä kõrraldasõ Aila Näpustuudio, Näputüüselts ja Võluvõru.

  «Üten kalitoriotsan om näpustuudio ja tõsõn Võluvõru, vahel pikk tühi kalitor sais niisama. A uma kandi käsitüütegijil olõ ei kongi esi umma kaupa vällä panda,» kõnõlas Aila Näpustuudio juht Kikka Aila. «Timahava olõ ei ka kultuurimajan jõululaata – mille võinu ei tansaman tegijile lämmind katusõalust pakku.»

  Aila Näpustuudiol omma välän latsi tettü näputüü. A meistri omma esi kah ummi asjuga leti taadõ tulnu.

  Näütüses Saksamaalt peri tisler Piskeborn-Leo Andreas (30) and Karilatsin vahtsõt ello vanale puulõ. Päämiselt vannust põrmandulaudust kokko pantut malekomplekti, kon om tarvitõt lehist ja savvutadut saart, tekk’ miis mitu nädälit. Hind om kah tuuperäst korgõ: 400 eurot.

  Kikka Aila mõtlõs, et võisi kas sõbrapäävä ümbre vai muulgi aol sändsit müügipäivi kõrralda. Viil ilosamb olõsi, ku tan kujonõsi kotus, kon käsitüülise saava kõik aig umma kaupa müvvä.
   
   
    
  NB! Järgmäne Uma Leht tulõ vällä kolmõ nädäli peräst – 31.12.! 
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin