Nummõr' 297
Märdikuu 26. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • III Uma Pido sai DVD-plaadi pääle
 • Uudissõ
   
 • Vilistläne kinkse Orava koolilõ köögiklassi
 •  
 • Pildiavvohind
 •  
 • «Mino Võromaa» võistlus käü
 • Elo
   
 • Russi Olev löüd puust illo
 •  
 • Sada aastat käsitüüd Vahtsõn-Antslan
 • Märgotus
   
 • Kotussõnimmist ja rahvidõ liikmisõst
 •  
 • Noormaa Tarmo:perimüsmuusiga om mu süämeh kõgõ päämine
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Savvusann
   
    
   
  Muusõumitüütäjä Kengi Pauline hoit vaalikurikut – Võromaa muusõumi 35 000. asja. Rõõmsa muusõumidirektri Krulli Aleksandri iin om tähtpäävätort.
  Hollo Aimi pilt.
   
    
  Auväärne 35 000. muusõumiasi
   
  Täämbädses om Võromaa muusõumilõ hoitmisõs antu kokko 56768 vanna asja. A üts ummamuudu tähtpäiv oll’ 1989. aastal: 17. märdikuu pääväl tuudi muusõummi 35 000. asi – vaalikurik.

  Tuu tsõõrik tähtpäiv sai ka pildi pääle võetus: muusõumi tüütäjä Kengi Pauline hoit käen vaalikurikut.

  Tuu om kimmäs mõsu silestämise kurik, miä oll’ harilikult puul miitret kooni miitre pikk.

  Kurigu alomanõ puul oll’ ristipite tsärbäline (pildi pääl nätä), päälepoolõ tetti noilõ ilostusõs kas lõikõ- vai palotamisjäle.

  Mi muusõummi tuud vaalikurigu päälne om sile ja toolõ om sisse lõigat aastaarv 1901 ja pleiätsiga kirotõt «Ojamaa».

  Vanastõ trulliti sändse vaalikurikuga mõssu, miä oll’ ümärigu vaalikaika ümbre kääntü. Mi muuseumin om ka üts vaalikaigas, miä seo vaalikurikuga komplekti käü.

  Võromaa muusõumi 35 000. asi om elänü mi majan väega tegüsät ello: om mi näütüisil iks välän olnu ja tuud om kõvastõ pruugitu ka koolitunnõ man.

  Rehkendi, et ku muusõumikogo tävvendämine lätt saman tempon edesi (umbõs 500 asja aastan), sis lätt viil umbõs 26 aastat, ku saa täüs kats kõrda tsõõrikumb arv ehk muusõummi jõud 70 000. vana asi.

  Ruusmaa Arthur,
  Võromaa muusõumi päävarahoitja

   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin