Nummõr' 297
Märdikuu 26. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • III Uma Pido sai DVD-plaadi pääle
 • Uudissõ
   
 • Vilistläne kinkse Orava koolilõ köögiklassi
 •  
 • Pildiavvohind
 •  
 • «Mino Võromaa» võistlus käü
 • Elo
   
 • Russi Olev löüd puust illo
 •  
 • Sada aastat käsitüüd Vahtsõn-Antslan
 • Märgotus
   
 • Kotussõnimmist ja rahvidõ liikmisõst
 •  
 • Noormaa Tarmo:perimüsmuusiga om mu süämeh kõgõ päämine
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Savvusann
   
    
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Juhtkiri: Hää om, ku häid sõpru om
   
  Illos oll’ nätä rõõmu Orava kooli latsi silmin, ku nä kaiva ja näpsevä kõiki noid vahtsit köögiasjo uman vahtsõn kodomajandusõ klassin.

  Hää, ku iks om sändsit vilistläisi, kiä umma kuuli nii suurõ kingitüsega rõõmustasõ. Tuu tähendäs, et inemisel om umast koolist ja kodokandist jäänü õnnõ hää ja lämmä mälehtüse.

  Elo om pall’o võrokõisi veenü umast kodokandist kavvõlõ, pääliinan eläs mikandi rahvast väega hulga. Iks omma nä tahtnu umma sünnüpaika kuigimuudu tukõ.

  Ku muudmuudu olõ-i väke jakkunu, sis seoniaoni teivä pall’o niimuudu, et elliva külh pääliinan, a elokotussõs panni kirja uma kodovalla. Nii läts’ üle poolõ näide tulumassust umalõ kodovallalõ.

  No päält tuud, ku pääliina inemise saava ilma rahalda liina pite bussi, trolli ja trammiga sõita, om tuu nii suur «präänik», et pääliina om hinnäst sisse kirotanu eski hulk sändsit inemiisi, kiä sääl elä-i. Kõnõlõmada noist, kiä tõtõst eläse.

  Ütelt puult olõssi tuu nigu õigõ: ku iks elät kongi, sis võissi tuu elokotus iks ka ammõtlik olla.

  A tõsõlt puult olõ-i illos suurõl liinal hinnäst jõuga viil suurõmbas kasvata. Suur liin kisk esihindästki rahvast hindä poolõ.

  No ku vastakaalus olnu riigil kõrralik regionaalpoliitika, miä avitanu inemiisil maal ellä, sis es olnu tuust viil nii suurt hätä.

  A ku tuud olõ-i, sis om võetu inemiisilt üts lihtsä ja mõos viis esi regionaalpoliitikat tetä.

  Nii jõudvagi kodokanti tukõ viil õnnõ nuu, kinkal pääliinan äri häste lätt ja kodotunnõ väega kimmäs om.

   
   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin