Nummõr' 297
Märdikuu 26. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • III Uma Pido sai DVD-plaadi pääle
 • Uudissõ
   
 • Vilistläne kinkse Orava koolilõ köögiklassi
 •  
 • Pildiavvohind
 •  
 • «Mino Võromaa» võistlus käü
 • Elo
   
 • Russi Olev löüd puust illo
 •  
 • Sada aastat käsitüüd Vahtsõn-Antslan
 • Märgotus
   
 • Kotussõnimmist ja rahvidõ liikmisõst
 •  
 • Noormaa Tarmo:perimüsmuusiga om mu süämeh kõgõ päämine
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Savvusann
   
      
   
   
  104aastanõ maalit käterätt Kas hiusõhar´a-karman?
  Kuulmetsa Heli pidi
   
      
  Sada aastat käsitüüd Vahtsõn-Antslan
   
  Kuulmetsa Heli
   
  Urvastõ valla koduluumuusõum näüdäs’ Vahtsõ-Antsla rahvamajan, määnest käsitüüd om Urvastõ mail tettü perämädse 100 aasta joosul.

  16.–17. märdikuu pääväl välän olnu näütüse jaos sortsõ põnõvamba as’akõsõ vällä muusõumi hoitja MTÜ Uue-Antsla Vanaemad. Päämidselt oll’ vällä sordit’ naisi näputüüd.

  Kõgõ vanõmb asi om muusõumil 104aastanõ maalit käterätt. Saadu om seo Vahtsõ-Antsla naasõ Möldri Eha käest. Rätt olnu tima esä tsõdsõ Ivandthali Luise (peri Tartumaalt) uma, kes tekk’ tuu viil inne, ku mehele läts’. Räti värvi omma iks viil ilosa ja herksä, aig olõ-i noid är pliiknü. Õnnõ plekke perrä om arru saia, et rätt õks tarvitusõn oll’.

  Säändsit välläummõlduid käterätte oll’ näütüsel peris mitmit, a maalituid õnnõ üts.
   
   
  Vana latsõvankri 
    
  Põnnõv oll’ ka latsõvankri, mis saadi muusõumilõ Vahtsõ-Antsla naasõ Põldsepä Vaike käest. Vankri oll’ timä imä uma ja saadu aastal 1950 Osula mehe Eiseni Aleksandri käest. Vankrin ollõv pupp om koduluumuusõumi hoitjidõ Kukkeri Varje ja Varovi Elleni tettü. Pupi käen om kar’ussõpassun.

  Esieräline oll’ ka Vahtsõ-Antsla mõisa mõsuköögi päält löütü arvada või et hiusõhar’a karman vai hoitja. Kiäki oll’ vast mõisaprovva har’ahoitja päält šnitti võtnu ja hindäle kah piinü as’akõsõ vällä ummõlnu.


   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin