Nummõr' 297
Märdikuu 26. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • III Uma Pido sai DVD-plaadi pääle
 • Uudissõ
   
 • Vilistläne kinkse Orava koolilõ köögiklassi
 •  
 • Pildiavvohind
 •  
 • «Mino Võromaa» võistlus käü
 • Elo
   
 • Russi Olev löüd puust illo
 •  
 • Sada aastat käsitüüd Vahtsõn-Antslan
 • Märgotus
   
 • Kotussõnimmist ja rahvidõ liikmisõst
 •  
 • Noormaa Tarmo:perimüsmuusiga om mu süämeh kõgõ päämine
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Savvusann
   
   
  «Mino Võromaa» võistlus käü
   
  Võro instituut kuulutas vällä 27. latsi ja nuuri võrokeelitside kirätöie võistlusõ «Mino Võromaa». Seokõrd omma esieränis oodõdu vahtsõ ao muinasjutu ja rahvajutu, a milles mitte ka fantaasiajutu.

  Nigu iks oodõtas Vana Võromaa opilaisi käest võistlusõlõ pääle juttõ ka luulõtuisi, nal’ajuttõ, näütemängõ, katõkõnnit, märgotuisi, laulõ – kõiksugutsit kirätöid.

  Vällä om kül pakutu kümme teemat, a tuust ei piä kinni hoitma: kiä taht, või kirota peris umal süämelähküdsel teemal.

  Üts osavõtja või saata võistlusõlõ kooni kolm tüüd.

  Kirätöid oodõtas 25. vahtsõaastakuu pääväs (25.01.2014) meili pääle kaile.kabun@wi.ee. Ku tüüd kuigi meili pääle saata ei saa, või käsikirä tuvva-saata Võro instituuti (Tartu 48, 65609 Võro liin).

  Hinnatas iks vannusõrühmi perrä (I–III, IV–VI, VII–IX ja X–XII klass).

  Kõgõ parõmba tüü trükütäs är Mino Võromaa 27. latsiraamatun. Pääpreemiä võitja saa Euruupa Parlamõndi liikmõ Padari Ivari käest kutsõ Brüsselile säälset ello kaema.

  Lähembält saa võistlusõ kotsilõ küssü tel 782 8753, 525 3215 (Kabuna Kaile).

  UL

  «Mino Võromaa 2014» teema omma:
   
  Vahtsõ ao muinasjutt/rahvajutt

  Muinasjutt, midä ma kõnõlõ ummilõ latsilõ/latsõlatsilõ

  Muinasjutulidsõ’ lubahusõ’

  Kiä taht miildüdä, piät…

  Keelet (Keelatud)

  Mul süä kuumas seen

  Är magagu maaha!

  Üle murrõ lätt iks sillakõnõ (kuis murrõst valla saia)

  Tansaman ja parhilla

  Mis vai kos om väärt maa?
   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin