Nummõr' 74
Jürikuu 12. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Värisege, kopra!
 •  
 • Egä nuur' imä saa lasõr'tsõõri hällülaulõga
 •  
 • Aiandusõ- ja käsitüüpäävä Räpinäl
 •  
 • Adsoni Arturi murdõluulõ konkurss
 • Elo
   
 • Mõttusõ Dagi: ütli, et viin tsilgus, saati ilma rahalda!
 •  
 • Hoiami esivanõmbidõ perändüst!
 • Märgotus
   
 • Ilvesse Kalev: Inemise olõ-i harinu umma varra kaitsma!
 •  
 • Egäl aol uma imä
 • Kiil sõlmõn
  Kagahiiq
  Perämäne külg
   
   
   
  Aiandusõ- ja käsitüüpäävä Räpinäl
   
  15.–17. mahlakuu pääväni omma kõik' käsitüü- ja aiandushuvilidsõ oodõdu Räpinäle, kon peedäs aiandus- ja käsitüüpäivi.

  Kõrraldaja uutva kõgõ inämb rahvast puul'päävä, 16. mahlakuu pääväl, ku Räpinä Aianduskoolin saa osta aiandusvirmadõ kraami, kasvõ ja istikit, aian kasvatõt söögikraami.

  Päält tuu om mitmit näütüisi. Õdagu mäng Ruusa näütetrupp' umma vahtsõt «Mikumärdi» lavastust.

  Sillapää lossin om välän üle-eestilidse konkursi «Eesti-keha-kate» näütüs ja mitmõ käsitüünäütüse.

  Räpinä Kodoluu- ja Aiandusmuusõumin saa kaia pilliruust tettüide asjo näütüst ja oppi esi pilliruust mattõ, müüblit ja muud tegemä. «Mõtõ om tuun, et inemise ei panõssi pilliruulõ keväjä tuld otsa: võtku parõmb tuu sügüse maha ja tekku hindäle kodo ja aida põnõvit asjo,» kuts päivi pääkõrraldaja Kirotari Mati oppusõst ossa võtma.

  Timä sõnno perrä om aiandus- ja käsitüüpäivi kõgõ tähtsämb mõtõ aiandus- ja käsitüütegijide kuuntüü edesiviimine. Huvilidsõ saava paiga pääl tiidjilt nõvvu küssü kõgõ kottalõ, miä aiandust vai käsitüüd pututas.

  Harju Ülle
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Kõgõn ilman om jõud, miä tüütäs pentsujaama- ja diskokultuuri vasta.

  Kama Kaido sõnno perrä pästetäs umakultuuri egäl puul maailman (ETV Mõtõlus)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!