Nummõr' 74
Jürikuu 12. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Värisege, kopra!
 •  
 • Egä nuur' imä saa lasõr'tsõõri hällülaulõga
 •  
 • Aiandusõ- ja käsitüüpäävä Räpinäl
 •  
 • Adsoni Arturi murdõluulõ konkurss
 • Elo
   
 • Mõttusõ Dagi: ütli, et viin tsilgus, saati ilma rahalda!
 •  
 • Hoiami esivanõmbidõ perändüst!
 • Märgotus
   
 • Ilvesse Kalev: Inemise olõ-i harinu umma varra kaitsma!
 •  
 • Egäl aol uma imä
 • Kiil sõlmõn
  Kagahiiq
  Perämäne külg
   
   
   
  Egä nuur' imä saa lasõr'tsõõri hällülaulõga
     
   Kõik' õkvalt imäs saanu Võromaa naasõ saava kingitüses vahtsõ võrokiiliside latsilaulõga lasõr'tsõõri «Laulami latsilõ – laulami latsiga», mille tekk' valmis Võro Instituut'. Lasõr'tsõõrõ om plaanin jaka haigõmaiu sünnütüsosakundõn.

  «Mul sündü kolm aastat tagasi lats' ja nigu iks kõigil, tull' küsümüs, et midä tälle piässi ello üten andma,»
  kõnõlõs plaadi projektijuht' Visseli Triin (27). «Mõtli, et ku ma tääga võro kiilt ei kõnõlõ, sis olõ ma viimäne lüli, kiä om kuulnu ummi vanõmbit võro kiilt kõnõlõman ja lats' ei saa tuud inämb koskilt.»

  Triin ütles, et timä vanõmba es kõnõlõ timäga võro kiilt, nigu Vinne-aol pall'o vanõmba, ja täl oll' algul tsipakõnõ imelik naada latsõga kõnõlõma.

  «Tuuperäst ma mõtli, et alosta lauluga,» ütles tä. «Mõtli tuudki, et vas't om ka tõisil nuuril immil vaia api, et saia ummilõ latsilõ tagasi seo paiga laulõ, miä omma tegeligult Võromaa latsi jago.»

  Triinu tütrel omma kõik' laulu plaadi päält joba pään ja tä laul noid väega hää meelega.

  «Arutimi, et plaadi pääle võissi lauda neo, kiä nigunii latsiga laulva ja kedä inemise omma inne laulman kuulnu,» kõnõlõs Võro Muusigakooli päälik Roose Celia, kiä avit' kõvastõ plaaditegemist vitä. «Laulõst valisimi säändse, midä kiäki om hindä jaos inne laulnu. Kaimi, et laulu olõssi elolidsõ ja lihtsä. Et plaadi pääle saassi elläv kultuur', mitte arhiivilindistüs. Mi mõtõ oll' tuun, et võro keelen laulmist härgütä ja vannu laulõ elolõ herätä.»

  Plaadi pääle sai 27 luku: hällülaulõ, kar'ussõlaulõ, upatamiisi (mängitüslaulõ), a ka ütlemiisi ja kats' autorilaulu.

  Laulva vai salmõ lugõva Roose Celia, Hainsoo Meelika, Kanni Tuule, Kalda Indrek, Tuksami Jaak, Pulga Jaan, Rahmani Jan ni latsõ Vodi Mirjam ja Aarti Karl-Gustav.

  Pille mängvä Hainsoo Meelika, Kalda Indrek, Roose Celia, Kuudi Andres ja Pulga Jaan. Lasõr'tsõõri päälüsse om kujondanu Lauridsa Piitre.
   
  Harju Ülle
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Kõgõn ilman om jõud, miä tüütäs pentsujaama- ja diskokultuuri vasta.

  Kama Kaido sõnno perrä pästetäs umakultuuri egäl puul maailman (ETV Mõtõlus)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!