Nummõr' 296
Märdikuu 12. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
   
  Pääleht
   
 • «Tulõ määne talv tulõ, külh mi taa üle elämi!»
 • Uudissõ
   
 • 40 mõtõt Vana Võromaa ettevõtmiisi jaos
 •  
 • Mitu võistlust võro keele nädälil
 • Elo
   
 • Ruusmäel vanaimä man
 • Märgotus
   
 • Prätzi Merike: lõpõtami Antslan vägikaikavidämise, nakkami kuuntüüd tegemä!
 •  
 • Võro rammumiis sai maailmameistris
 •  
 • Latsimänge korjamisõ võistlus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Uma lehe jutuvõistlus
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Kagahii
   
    
   
  Pildi tsehkend´Kadaja Endel (Endel Kattai) Leevi algkooli 6. klassist (1935). Räpinä khk, Veriora v, Varõstõ k. 
    
  Latsimänge korjamisõ võistlus
   
  Eesti kirändüsmuusõumi Eesti rahvaluulõ arhiiv om vällä hõiganu latsimänge korjamisõ võistlusõ.

  Võistlusõ üts mõtõ om kokko panda pilt, määndsit mänge esi põlvkunna õkva prõlla tiidvä ja mäletäse. Tõnõ mõtõ om härgütä vanno mänge vahtsõst mängmä.

  Võistlusõl võiva üten lüvvä kõik inemise. Esieränis suurõ huviga uut arhiiv mängujuttõ ildaaigu suurõs kasunuidõ inemiisi käest. Kirja võissi panda, kon ja kellega latsõn mängiti, mänguseletüisi ja oppuisi.

  Kogomisvõistlus tetäs kultuuriperändi aasta puhul ja käü seo aastaga lõpuni.

  Mänge saa kirja panda: http://kratt.folklore.ee/.

  Mänguhuviliidsi jaos om rahvaperimüse uurja Hiiemäe Mall kokko säädnü kogo «1001 lastemängu aastast 1935». 1934.–1935. aasta võistlusõlõ saadõti päält 15 000 mängu, hulga mänge ka Vanalt Võromaalt.

  Vahtsõ võistlusõ kõrraldaja, mängo-uurja Tuisu Astrid ütel’, et Vana Võromaa mänge umaperä tulõ vällä nimmi kaiõn. Näütüses kullimängo om meil kutsutu ’perä’.

  Teedä mäng oll’ püürhällüga sõitminõ. Püürhällü selet’ 1935. aastal Leevi algkooli 6. klassi lats Kadaja Endel: «Jäälumbi pääle pantas kõva post pistü.

  Posti ots silestedäs är ja lüvväs raud pulk posti otsa sisse, jäetäs puul vällä. Sis võetas paras latt, mille üten otsan om mulk. Lati ots pantas posti otsa ja tõsõ lati otsa seotas kelk.»

  Sama klassi poiss Kindsiko Kalju selet’ mängo «Muur ja vaar»: «Üts nakkas ütlemä:
  «Vanast oll’ muur, mooril oll’ vaar ja vaaril oll’ poig. Pojal olli punadsõ pöksi jalan. Ja läts’ üle aia kargama. Pasand’ pöksi är. Kes edimädse sõna ütles, tu lakatas viis vaati verevä ruuna paska.» Kiä ütel’ edimädse sõna, tuud naati norima.»

  Teedüst saa mano kas www.folklore.ee vai Tuisu Astridi käest tel 521 2457 vai astrid@folklore.ee.   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin