Nummõr' 296
Märdikuu 12. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
   
  Pääleht
   
 • «Tulõ määne talv tulõ, külh mi taa üle elämi!»
 • Uudissõ
   
 • 40 mõtõt Vana Võromaa ettevõtmiisi jaos
 •  
 • Mitu võistlust võro keele nädälil
 • Elo
   
 • Ruusmäel vanaimä man
 • Märgotus
   
 • Prätzi Merike: lõpõtami Antslan vägikaikavidämise, nakkami kuuntüüd tegemä!
 •  
 • Võro rammumiis sai maailmameistris
 •  
 • Latsimänge korjamisõ võistlus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Uma lehe jutuvõistlus
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Kagahii
   
        
   
   
   
  Zopa Gustavi pääväpildikoda Võrol.
  Võromaa muusõumi pilt.
   Citroën 5CV (1925), millega Zopp maal pilte tegemän käve
  Võromaa muusõumi pilt.
   Kandlõ tiatri näütemäng «Tagasi patu juurde» 14.05.1938
  Võromaa muusõumi pilt.
   
        
  Kunstpildistäjä Zopp – 130
   
  Kunstpildistäjä avvonimega kutsuti Eesti Vabariigi edimädsel aol noid pildimiihi, kedä rahvas hinnas’, noidõ siän ka Zopa Gustavit. Timä nimega pilte om pia egän vanan pildialbumin.

  Võro mõisan Navi külän sündünü (21.11.1883, vana kallendri perrä 8.11.– R. A.) Zopp opsõ kunstpiltnigus Võro fotograafi Stadeni Wilhelmi man. Zopp tekk’ uma edimädse pildikua vallalõ Nuustakul, sääl tekk’ tä tüüd 1914. aastani.

  Sis kolisi perrekund Zopp (Gustav, kaasa Jenny ja tütär Maimu) Võrolõ.

  Pääväpilditüükoda sai tettüs Riia 34 majja (parhilla Kreutzwaldi 34 – A&O poodi maja), kon oll’ inne timä oppaja Stadeni ateljee.
   
   
  Kunstpildistaja Zopa Gustav 
  Võromaa muusõumi pilt. 
    
  Zopa Gustav tekk’ pall’o pilte haridus- ja kultuurielost, lugõmada hulga portree- ja grupipilte. Timäst sai Kandlõ tiatrielo piltnik, ilma timäldä es lää müüdä ütski koolilõpõtaminõ.

  Zopp tekk’ ka välläsõidupildistämiisi: sõitsõ maalõ uma Citroëniga 5CV (numbrimärgiga 0-38), millele oll’ ehitet suurõmb pagasiruum, et sinnä jalguga fotoaparaat är mahtunu.

  Tuu massin elli üle tõsõ ilmasõa ja massinahuvilinõ Võro miis Koobi Raimo ehit’ seo üles.

  Piltnigutüüd tekk’ Zopa Gustav 1951. aastani. Sis saadi kommunisti tä usulisõ tegevüse (!) iist üten naasõga Tsiberihe. 1956. aastal tull’ tä kodo tagasi ja tekk’ pinsipõlvõn iks viil pilte. Perämädse pildi tekk’ Zopa Gustav umal 79. sünnüpääväl, paar kuud inne surma.

  Mõnõ aasta peräst pagõsi naanõ Jenny tütre mano Austriahe (tütär pagõsi sinnä 1943. aastal). Sääl maal puhkasõ mõlõmba umma perämäst und, Gustav om matõt Võro kalmuaida.

  Õnnõs es lää Zopa Gustavi fotoperänd kaoma. Päält timä Tsiberihe saatmist saiva timä klaasnegatiivi ja pildi Eesti aoluuarhiivi. Võromaa muusõumin om umbõs 600 Zopa Gustavi pilti.

  Ruusmaa Arthur,
  Võromaa muusõumi päävarahoitja   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin