Nummõr' 296
Märdikuu 12. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
   
  Pääleht
   
 • «Tulõ määne talv tulõ, külh mi taa üle elämi!»
 • Uudissõ
   
 • 40 mõtõt Vana Võromaa ettevõtmiisi jaos
 •  
 • Mitu võistlust võro keele nädälil
 • Elo
   
 • Ruusmäel vanaimä man
 • Märgotus
   
 • Prätzi Merike: lõpõtami Antslan vägikaikavidämise, nakkami kuuntüüd tegemä!
 •  
 • Võro rammumiis sai maailmameistris
 •  
 • Latsimänge korjamisõ võistlus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Uma lehe jutuvõistlus
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Kagahii
   
    
   
  Ruitlasõ Olavi,
  tohtri
   
    
  Mehe, tõnõ hoiatus!
   
  Mul üts hää sõbõr, tunnõt meediätegeläne ja armastõt muusik käve minevä riidi mu man sannan.

  Võtimi iinruumin rõiva säläst ja nii ku tä alospükse är võtma kumard’, näi, kuis tä külest kats rõnnakõist hinnäst maa poolõ rippu lasiva.

  Sälä tõmmas’ likõs. Viil inne ku lava pääle saimi. Sõbõr om sõbõr, a mille täl tissi kasusõ?

  Ma olõ timäga varramba küländ kuun sannan olnu, a nüüt, ku tä sääne om, nüüt ma võiolla tahas veidükese privaatsust.

  Selle et ega tissi täst, olkõ no ausa, säänest inemist kah ei tii, kelle pääle mõtõldõn ilosa luulõtusõ päähä tulõma nakkasõ. Muusa piät hindäst õks mõnõvõrra rohkõmb kujotama.

  No ja sõs visas’ sõbõr mobiiltelefooni maaha ja naas’ vingma nigu eit, et no om ekraan är kraabit. Ja mille mul normaalsõt sanna iinruumi ei olõ, kon hinnäst mõnusalõ tunda... Näüdäs’ maaha ja irisi, et mõnõ põrmandorõiva olõs õks maaha võinu panda...

  Tuust oll’ mullõ küländ.Selge oll’, et mu sõbõr kas sääd hinnäst suuvaihtuslõikusõs ja tälle söödetäs naishormoonõ, vai muut määndsegi muu as’a peräst õkvalt parhilla mu sannan umma suku.

  Lava pääl irisi tä edesi. Kai silmänukast tisse – tissi nigu tissi õks. Leili kah inemine inämb mehe muudu es kanna.

  Mõsuruumin oll’ kõgõ herevämb moment tuu, ku tä matšalkaga mu sälgä mõskma naas’.

  Mul om innembägi naanõ sälgä mõsknu, a seol «tütrikul» olliva tissi, sassin hormonaalsüstem ja jalgu vahel tuu kah, mille poolõ egäleütele sälgä käändä ei usu.

  Tuu iist ma joba hoiati, et kilepaki ja plastmasspaki andva söögi sisse ja säält edesi inemise sisse naissuguhormooni muudu östrogeeni.

  Minevä nädäli kõnõldi telekan, et Soomõn tarvitas inemine aastan keskmädselt neli ohkõist kilekotti. Nüüt tulõ šokk, mis tissi värisemä pand: Eestin om sama nummõr 466!

  Ma olõ toda sõpra kilekotiga nännü, mitu kõrda, no omgi käen...

  Siist tulõ no üleskutsminõ Uma Lehe miislugõjalõ: hoia egäsugumadsõst plastmassist!

  Osta klaaspudõlin Bocki, vai egä kõrd, ku riiolist katõliitridse plastmassbomba võtat, kumbi leti iin tissi. Hindä, mitte kaupmehepreili umma. Osta hindäle rõivast kott.

  Iisnäärme suurõmbasminegi vasta avitas Prostamol. Ku tiss suurõmbas minemä nakkas, sõs ei olõ midägi tetä.
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin