Nummõr' 296
Märdikuu 12. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
   
  Pääleht
   
 • «Tulõ määne talv tulõ, külh mi taa üle elämi!»
 • Uudissõ
   
 • 40 mõtõt Vana Võromaa ettevõtmiisi jaos
 •  
 • Mitu võistlust võro keele nädälil
 • Elo
   
 • Ruusmäel vanaimä man
 • Märgotus
   
 • Prätzi Merike: lõpõtami Antslan vägikaikavidämise, nakkami kuuntüüd tegemä!
 •  
 • Võro rammumiis sai maailmameistris
 •  
 • Latsimänge korjamisõ võistlus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Uma lehe jutuvõistlus
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Kagahii
   
    
   
  Võidumiis Traksi Marko. 
    
  Võro rammumiis sai maailmameistris
   
  Saksniidü Veiko
   
  Võro miis Traksi Marko (24) võistõl´ 29. rehekuu pääväl Prahah WPC (World Powerlifting Congress) rõnna päält surumisõ võistlusõl ja sai umah võistlusklassih kulladsõ medäli.

  Võistlusõl oll’ kokko 873 miist. Marko võidus avit’ umah kaaluklassih 315 kilo rõnna päält surumisõst. Edimäne pruuv läts’ luhta, sõrm läts’ paigast är, tõõnõ pruuv läts’ kõrda. Kolmas kõrd pruuvsõ tä ka 325 killo, a tuu jäi seokõrd liias.

  Rammumehe suuv oll’ nail võistluisil surru rõnna päält 350 killo.
   
   
  Traksi Marko kullast metäl. 
    
  Marko arvas’, õt ettevalmistus oll’ hüä. «Joudu oll’ viländ, a puudu jäi hengelidsest ettevalmistusõst,» selet’ tä.

  Järgmädse plaani omma täl naada Eestih kõrraldama WPC-võistluisi, õt taad alla tutvambas tetä ja nuuri kah alaga tegelemä tuvva. Inne joulõ om plaanih kõrralda jõusaalih CorsaGYM võistlus Monster Games: võistõldas varustusõga pikäle ollõn surumisõh ja ilma varustusõlda jõutõmbõh.

  Markolõ saa päkkä hoita joba pia, ku Soomõh tulõ võistlus Metal Xmas Benchpress, ja tulõva aasta, ku Ameerikah Californiah omma maailmameistrivõistlusõ.

  Ka tennäs Marko kõiki tugõjit ja sponsorit.
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin