Nummõr' 296
Märdikuu 12. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
   
  Pääleht
   
 • «Tulõ määne talv tulõ, külh mi taa üle elämi!»
 • Uudissõ
   
 • 40 mõtõt Vana Võromaa ettevõtmiisi jaos
 •  
 • Mitu võistlust võro keele nädälil
 • Elo
   
 • Ruusmäel vanaimä man
 • Märgotus
   
 • Prätzi Merike: lõpõtami Antslan vägikaikavidämise, nakkami kuuntüüd tegemä!
 •  
 • Võro rammumiis sai maailmameistris
 •  
 • Latsimänge korjamisõ võistlus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Uma lehe jutuvõistlus
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Kagahii
   
    
   
  Parõmba lugõja (kuralt puult): Parhomenko Aadi ja Maara, Seimi Loren, Dolgoševi Getter, Konnu Helar, Krevaldi Jos Kristian ja Lepä Richard.
  Kabuna Kaile pilt
   
    
  Mitu võistlust võro keele nädälil
   
  Kabuna Kaile
   
  Võro instituut haardsõ opilaisi võro keele nädälil (4.–8.11) üten võistluisiga, edimält saiva selges kõgõ parõmba võro keelen ettelugõja.

  Võro latsiraamadukokko tull’ lugõmispääväle kokko 25 opilast katsast koolist üle Vana Võromaa. Võro instituudi iistvidämisel om viimätsil aastil vällä antu hulk võrokeelist latsikirändüst. Vahtsist raamatist olliki jutukõsõ vällä sorditu.

  Hindajidõ kogo otsusõ perrä omma kõgõ kimmämbä võro keelen ettelugõja timahava Mamastõ ja Orava koolin (kae luu mant teedüskasti).

  Viil kooni 15. märdikuuni saava 8. ja 11. klassi opilasõ tetä veebin võro keele ja kultuuri tundmisõ viktoriini «Ütski tark ei sata’ taivast». Parõmba kutsutas vahtsõl aastal võro keele olümpiaadilõ mõõtu võtma.

  27. kõrda kuulutõdi vällä latsi ja nuuri võrokeelitside kirätöie võistlus «Mino Võromaa». Seo aasta omma sinnä esieränis oodõdu muinasjutu ja rahvajutu mooduga vahtsõ luu, a muidoki või kirota kõgõst, miä süämelähküne om. Inämb teedüst saa võistlusõ kotsilõ Võro instituudi kodolehe päält.

  Mitman kooli panti võro keele nädälis kokko uma ettevõtmiisi kava. Orava põhikoolin oll’ suur võrokeeline kontsõrt ja Haani koolin andsõva võro keele mõistja oppaja terve nädäli joosul tunnõ uman keelen.

  Raadio 2 hummoguprogrammi juht Vaheoja Indrek opas’ umalõ paarimehele Aesma Madissõlõ selges Rahmani Jani haiku: «Undsõnõ hummok / verrev repän raestu pääl / tassa tohkõrdas».
   
  Lugõmisõvõistlusõ «Kullõ’, ma loe sullõ!» parõmba

  II-IV klassi vannusõrühm

  1.–2. kotus – Parhomenko Maara (3. klass, Mamastõ latsiaid-kuul, oppaja Lepassoni Marju)
  1.–2. kotus ja Uma Pido eräpreemiä – Parhomenko Aadi (4. klass, Mamastõ latsiaid-kuul, oppaja Lepassoni Marju)
  3. kotus – Lepä Richard (4. klass, Mõnistõ kuul, oppaja Pazuhanitši Asta)
  eräpreemiä hää võro keele iist – Konnu Helar (3. klass, Mõnistõ kuul, oppaja Pazuhanitši Asta)

  V-VII klassi vannusõrühm

  1. kotus – Dolgoševi Getter (6. klass, Orava põhikuul, oppaja Glaseri Maaja)
  2. kotus ja Uma Pido eräpreemiä – Seimi Loren (5. klass, Orava põhikuul, oppaja Glaseri Maaja)
  3. kotus – Krevaldi Jos Kristian (6. klass, Osola põhikuul, oppaja Mürgü Merlin)

  Hindamiskogon olli kolmanda Uma Pido pääkõrraldaja Zimmermanni Ursula, Võro latsiraamadukogo hoitja Timmi Eve ja Võro latsiraamadukogo näütetsõõri iistvõtja Petrova Ira.


   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin