Nummõr' 295
Rehekuu 29. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma Mekk meelüt’
 • Uudissõ
   
 • Tulõ võro keele nätäl
 •  
 • Uhkõ massin kaemisõs
 •  
 • Vahtsõ ettevõtja saava tukõ
 •  
 • Mõtsa-, maa- ja viihõngolinõ tähtraamat
 • Elo
   
 • Hingejutu inne hingipäivä
 • Märgotus
   
 • Vaheoja Indrek: aja asjo parõmba meelega iks säändsiga, kes Lõuna-Eestist peri omma
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Uma lehe jutuvõistlus
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
    
   
  Tsooru haridusseldsi puhkpilliorkestri tervitäs inemiisi, kiä tulõva rongkäügin Tsooru vallamaja mano umma hellü andma. Valijidõ pää kotsil om kihotuskiri: «Eesti rahvas hoiab kokku ja hääletab POOLT» (vahtsõ põhisäädüse puult – R. A.). Pildi tekk ́ Schmidti Aleksandri 24.02.1936. (Võromaa Muusõumi pilt) 
    
    
  Kuis põhisäädüsele puult-helü saadi
   
  Päält valimiisitralli üts väiku mälehtüs tuust, kuis 1936. aastagal peeti Eesti Vabariigi 18. aastapäävä pito ja tuu seen tetti vahtsõ põhisäädüse rahvahääletämine.

  Rõugõ kihlkunnan oll’ Tsooru seltskundlinõ komitee tävveligult pühendünü, et rahvahääletämine häste är tetä. Kõrraldõdi muusikaga rongikäüke helü andmisõ kastõ mano. Egän hääletämiskotussõn võeti inemiisi muusigahelüga vasta.

  Tsooru haridusseldsi puhkpille orkestril oll’ noil päivil hulga tüüd: orkestri mängse Luhamõtsan Kerigulaanõ hääletämiskasti man, Tsooru rahvamajan ja vallamaja man ja Korgõpalun kah.

  Eesti vabariigi aastapääväl kõrrald’ Kaitsõliidu Tsooru ütsikrühm rahvamajan pidoõdagu üten aktusõ ja näütemängega.

  Ka tuudaigu oll’ valimiisipääväl egäsugunõ härgütüstüü är keelet. Sääl tarõn, kon umma hellü sai anda, es tohe määnestki kõnõt pitä.

  A kõik taa puhkpilli- ja pidotriangli mõot’ tuudaigu inemiisi inämb ku parhillanõ valimiisitsirkus.

  1936. aastagal oll’ Tsoorun helüõigusliidsi inemiisi 1216, noist käve valiman 1024 (84,2%), noist umakõrda oll’ vahtsõ põhisäädüse puult 848 (82,8 %).

  Ruusmaa Arthur, Võromaa muusõumi päävarahoitja
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin