Nummõr' 295
Rehekuu 29. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma Mekk meelüt’
 • Uudissõ
   
 • Tulõ võro keele nätäl
 •  
 • Uhkõ massin kaemisõs
 •  
 • Vahtsõ ettevõtja saava tukõ
 •  
 • Mõtsa-, maa- ja viihõngolinõ tähtraamat
 • Elo
   
 • Hingejutu inne hingipäivä
 • Märgotus
   
 • Vaheoja Indrek: aja asjo parõmba meelega iks säändsiga, kes Lõuna-Eestist peri omma
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Uma lehe jutuvõistlus
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Juhtkiri: Ütessä kõrda mõõda, üts kõrd lõika
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Valimisõ tõmpsi pall’odõl Vana Võromaa umavalitsusjuhtõl lämmä tooli tagaotsa alt är, tuusiän Põlva, Võro ja Antsla juhil. Võimuvaihtus või ello parõmbas tetä, a või ka peris hukka käändä, ku kättemassuhimo tervest mudsust jako saa.

  Ku Võro liina vahtsõnõ võimuliit õnnõ viis päivä päält valimiisi käe kokko lei, sis lõvvamehe joba teriti hambit, et no kakutas üles inne valimiisi valmis saanu Koreli uja sild, tetäs liinaliiklus jäl tagasi ütesuunalidsõs ja värmitäs üle Navitroll’a pildi majasainu pääl.

  Looda siski, et Võro võimuliidul jakkus otsustamisõ man tuud maamehetarkust ja ka Misson visata-i kõrdalännüt «Tulõ maalõ!» ettevõtmist üten vana vallavalitsusõga tarõst vällä.

  Kuis as’a läävä, tuu man lugõ väega pall’o tuu, mändse vahtsõ inemise ammõdihe saava. Minevä nädäli loi Postimehest luku, kon tulõtõdi miilde «Murphy säädüsest» tutvat Peteri printsiipi: «Egän hierarhian tüküs inemine nõsõma korgõmba ammõdi pääle, minka tä inämb toimõ ei tulõ. Egä ammõdi jaos om kiäki, kiä tuuga toimõ ei tulõ ja ku tälle küländ aigu antas, sis tä tuu ammõdi ka saa.» Looda, et ku vahtsõ umavalitsusjuhi nakkasõ umma miiskunda kokko säädmä, sis mõistva nä seost elo säädüsest jako saia.

  Tuus anna näile hääd nõvvo kolmõ targa vanasõnaga: «Ütessä kõrda mõõda, üts kõrd lõika», «Är süläku inne vanna kaivo, ku vahtsõnõ valmis om», «Ku üle pini om är astut, sõs üle hanna är jätku sa astmalda.». Jõudu ja väke Võromaa elo parõmbastegemise man!
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin