Nummõr' 295
Rehekuu 29. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma Mekk meelüt’
 • Uudissõ
   
 • Tulõ võro keele nätäl
 •  
 • Uhkõ massin kaemisõs
 •  
 • Vahtsõ ettevõtja saava tukõ
 •  
 • Mõtsa-, maa- ja viihõngolinõ tähtraamat
 • Elo
   
 • Hingejutu inne hingipäivä
 • Märgotus
   
 • Vaheoja Indrek: aja asjo parõmba meelega iks säändsiga, kes Lõuna-Eestist peri omma
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Uma lehe jutuvõistlus
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Valimisõ läbi, tülü majan
   
    
   
  Ruitlasõ Olavi, poliitiga-kaeja 
    
  No om selge, minkjaos valimisõ tettü omma. Tuujaos, et inemiisi umavaihõl tüllü aia!

  No omma ahvi jälki pukin, kiä koalitsioonin, kiä opositsioonin, a valija omma umavaihõl otsani tüllü aedu. Inne parlamendivalimiisi määnestki lepmist nätä ei olõ.

  Üts pääliina sõbõr om hinnäst tsüklihe joonu. Vast seo nätäl saami tä võõrutuskliinikuhe voolikidõ otsa. Tä om eloaig Reformi valinu, tasanõ, hää miis, a valiimiisi õdagu lask’ tä naanõ vaba esämaalidsõ kodanikuga jalga.

  Olõ-i täpsele teedä, määndse kodanikuga, selle et Vaba Esämaalinõ Kodanik om valimisliit. Vapu kodanikkõ om sääl pall’o. Olõ-i naist siiämaani üles lövvet. Ja ei olõ kimmäs, kas lövvetäski.

  Ütele tutvalõ olõs pääle valimiisi kõrtsin piaaigu väidsega tsusatu. Tutva om aastit IRLi valija olnu ja no es olõ pall’o puudu, et tä olõs tõistõ ilma hellü andma päsnü. Es saaki selges, kink valija tuu väidsega vehkjä esi oll’. Tal’nan omma kõik pääle Keskeräkunna ummi kaotaja ja kaotus om väega suur kokkoliitjä.

  Kaotus om hallus ja halu om kõigilõ tutva asi. Kaotaja omma ütitsembä ku võitja.

  Ku Tal’na keskeräkundlasõ tandsva ja pidävä joba plaanõ, määndsit poliitiliidsi tüükotussit viil tetä, kost kõgõpäält lint läbi lõigada, kohe tuu vai tõnõ bussirada, mispiten ja nii edesi asfaldi pääle tsikõrda, sõs kõik ülejäänü – vaba esämaalidsõ kodanigu, marurahvuslasõ, reformika, irl-i, õigõmba ja vasõmba, esämaalidsõmba ja vinnemaalidsõmba – tahtva õnnõ ütstõsõlõ pasunahe sõita. Ja tuu om suur jõud. Ütski võit pääle lotovõidu säändsit vägevit tundit ei anna.

  Luudus om kõgõlõ ette kirotanu, kuis as’a käävä. Ja kõgõl, mis seon ilman sünnüs, om uma mõtõ.

  Valimiisiga tetäs nuka takan parõmbit inemiisi. Luudus tiid, et kaotaja joova hinnäst purjo ja sis tulõ mängu instinkt.

  Edesi ristatas mitmõsugutsit ilmakaemiisi, hääpoolitsit ja kurapoolitsit, mitmõsugutsit nahavärve, usuliidsi tõtõspidämiisi.

  Joba ütsä kuu peräst sünnüs terve ports vabamiilsempi inemiisi, kiä omma konkurentsivõimõlisõmba, vallalidsõmba mõtlõmisõga.

  Osalõ näist om luudus kimmäle võitjidõ poolõ üleminemise saatusõhe sisse kirotanu. Tõisil tulõ viil paar tsõõri vasta pääd saia, inne ku mõistus persest päähä tulõma nakkas...
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin