Nummõr' 295
Rehekuu 29. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma Mekk meelüt’
 • Uudissõ
   
 • Tulõ võro keele nätäl
 •  
 • Uhkõ massin kaemisõs
 •  
 • Vahtsõ ettevõtja saava tukõ
 •  
 • Mõtsa-, maa- ja viihõngolinõ tähtraamat
 • Elo
   
 • Hingejutu inne hingipäivä
 • Märgotus
   
 • Vaheoja Indrek: aja asjo parõmba meelega iks säändsiga, kes Lõuna-Eestist peri omma
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Uma lehe jutuvõistlus
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Mõtsa-, maa- ja viihõngolinõ tähtraamat
    
   
    
  Lindora laada aos (28.10.) sai valmis Võro-Seto tähtraamat, Võro selts and’ juttõ ja piltega kallendrivihku vällä 26. kõrda.

  2014. aastaga pääle mõtõldust tähtraamatust saa nigu iks teedüst võro ja seto pühhi, tunnõtuisi võrokõisi ja setodõ sünnüpäivi ni rahvakallendri tähtpäivi kotsilõ.

  Tähtraamadu sisu om seokõrd mõtsa-, vii- ja maahõngolinõ.

  Tähtraamadu mõtsa-jao edejutu «Mõtsapuu – kaitsja ja katja, vele ja sõsarõ» om kirotanu rahvaperimüse uurja Kõivupuu Marju. Kalla Urmassõ jutt om mõtsatsirkõ umakeelitsist nimmist. Laanekivi Õiõ kirotas luvvategemisest. Paali Taimi jutt om tuust, midä om Setomaal aost aigu mõtsast saadu.

  Tähtraamadu vii-jaon om juttu Vana Võromaa lättist ja katõ vana veski (Korela ja Süvähavva) eloluust.

  Maa-jaon kirotõdas linakasvatamisõst ja tuust, kuis vanastõ sõõrdu (eesti k alepõld) tetti.

  Om sebivitsuga rii tegemise oppus Harglõ kandist, seto kalasüüke tegemise ja Vana Võromaa süüke tegemise oppus.

  Viil saa tähtraamatust lukõ Häniläse ja Kauksi Ülle luulõtuisi.

  Tähtraamadu pand’ kokko Reimanni Nele, pildi tekk’ Kuusingu Toomas.

  UL
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin