Nummõr' 295
Rehekuu 29. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma Mekk meelüt’
 • Uudissõ
   
 • Tulõ võro keele nätäl
 •  
 • Uhkõ massin kaemisõs
 •  
 • Vahtsõ ettevõtja saava tukõ
 •  
 • Mõtsa-, maa- ja viihõngolinõ tähtraamat
 • Elo
   
 • Hingejutu inne hingipäivä
 • Märgotus
   
 • Vaheoja Indrek: aja asjo parõmba meelega iks säändsiga, kes Lõuna-Eestist peri omma
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Uma lehe jutuvõistlus
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Vahtsõ ettevõtja saava tukõ
   
  Leimanni Eve
   
    
   
  Kirchi Marina ja Peterselli Janari vahtsõlõ ettevõttõlõ om töötukassa abi ja oppus väke mano andnu. (Leimanni Eve pilt) 
    
  Määnest nõvvo saa küüdsehuuldaja anda spordimehele vai sepp ehtide tegijäle – tuud saiva nätä Vana Võromaa vahtsõ ettevõtja, ku nä naksi seo kuu töötukassa mentorklubin käümä.

  Tuud oppust tetäs inemiisile, kiä omma töötukassa käest uma ettevõttõ tegemises tukõ saanu. Nikani ku jouluni saa timahavanõ katsapääline punt ütstõsõ ja ka vanõmbidõ tegijide kogõmuisist oppi. Opja kitvä, et töötukassa abist ja seost oppusõstki om kassu.

  «Kundõ, kedä edimält otsi tull’, tulõva jo vahtsõst tagasi,» om uma ettevõtmisõ edenemisest hää miil Peterselli Janaril. Timäl om Mooste vallan Viisli külän paintballi (ütstõsõ värvikuulõga laskmisõ) mänguplats, kon tä tuud mängu kõrraldas.

  Mentorklubin om Janar saanu tõisi käest mõttit, kuis tuud mängu parõmbidõ päähä määri.

  Janaril om viil tsiht vällä märki, kuis saasi kotusõ paintballi tarõn mängmises, et huvilidsõ võissi tuuga ka talvõl vai kehvembä ilmaga mugavambalt aigu parras tetä.

  Kirchi Marinal, kinkal om Võrol Liiva uulidsa ilosaalin uma küüdsetarõ, om edeotsast pääle tüüd jagunu.

  «Tulõ tuudki ette, et ammõdikaaslasõ soovitasõ kundõl mu mano tulla, ku nägevä, et tälle võisi mu stiil passi,» ütel’ Marina, kiä ots mentorklubist vahtsit mõttit ja soovituisi.

  Et klubin käävä kuun väega mitmõsugudsõ vahtsõ ettevõtja – päält Janari ja Marina viil spordikõrraldaja, müüblimeistri, sepp, küttepuiõ müüjä, käsitüütegijä –, sis edimädse huuga paistu, et midä tuu ütstõsõ käest iks küssü olõsi.

  A pia tull’ vällä, et ütist om nii ütte ku tõist. Kiä mõist nõvvo anda uma kodolehe tegemises, kiä suurõmba netipoodi sisse uma netipoodi säädmises. Häid mõttit ütstõsõ ettevõtmiisi reklaammisõs jakku kõigil.

  Oppusõl om joba kõnõldu raamadupidämisest ja ärijutu ajamisõst, om har’otõt psühholoogi abiga uma äri tutvas tegemist. Jutus tulõva ka projektijuhtminõ, tüütäjide saaminõ ja ummi asjo müümise kunst.

  Töötukassal avitas mentoroppust tetä OÜ Reiting.
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin