Nummõr' 295
Rehekuu 29. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma Mekk meelüt’
 • Uudissõ
   
 • Tulõ võro keele nätäl
 •  
 • Uhkõ massin kaemisõs
 •  
 • Vahtsõ ettevõtja saava tukõ
 •  
 • Mõtsa-, maa- ja viihõngolinõ tähtraamat
 • Elo
   
 • Hingejutu inne hingipäivä
 • Märgotus
   
 • Vaheoja Indrek: aja asjo parõmba meelega iks säändsiga, kes Lõuna-Eestist peri omma
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Uma lehe jutuvõistlus
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Tulõ võro keele nätäl
   
  Timahava peetäs võro keele nädälit 4.–8. märdikuul.

  Võro kiilt kuuld nädäli seen Raadio 2 hummoguprogrammin, kon saatõjuht Vaheoja Indrek oppas tunnõtuisi võrokõisi abiga umalõ seldsilidsele Aesma Madisõlõ võro kiilt. Niisama mängitäs sis raadion inämb võrokeelist muusikat.

  Ka timahava tulõ Võro latsiraamadukogon ettelugõmisõ päiv «Kullõ’, ma loe sullõ!», kon saava ilolugõmisõn mõõtu võtta 2.–7. klassi opilasõ.

  8. ja 11. klassõlõ üle Vana Võromaa om mõtõld veebiviktoriin «Ütski tark ei sata’ taivast». Vällä hõigatas ka Mino Võromaa 27. kirätöie võistlus.

  Mitmõn Vana Võromaa koolin peetäs tunnõ võro keelen.

  Latsiaidun käü küläliisi: kirämiis Rahmani Jan, keeletiidläne Jüvä Sullõv, luudusõ- ja keelemiis Kalla Urmas jne.

  Võro instituudi keelepesäoppusõ iistvõtja omma vällä paknu mõttit, midä võissi latsiaian võro keele nädälil ette võtta (kae seo luu mant kastist). Säält saava mõttit ka huvilidsõ vanavanõmba ja vanõmba.

  Võro keele nädälit kõrraldas Võro instituut.
   
  UL
    
    
  Midä võissi võro keele nädälil latsiga tetä: 
    
  •Kõrralda Jäno-Jussi multikidõ kaemisõ. Kae: http://wi.werro.ee/lastekas/
  •Säädi sisse lugõmispesä, kon saa juttõ lukõ ja raamatit kaia (Võro instituudist saa raamatit lainus võtta).
  •Kullõlda võrokeelitsit plaatõ, kon omma pääl laulu ja jutu.
  •Lukõ liisusalmõ.
  •Laulda võrokeelitsit laulõ.
  •Kaia Uma Pido plaatõ.
  •Kõnõlda võro keelen unõjuttu.
  •Meisterdä midägi võroperäst.
  •Lukõ ette Umma Lehte.
  •Kõnõlda pall’o võro kiilt.

  Võro Instituut
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin