Nummõr' 294
Rehekuu 15. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
   
  Pääleht
   
 • Neli julgõt mõtsatsiidsot Urvastõ-mail
 • Uudissõ
   
 • Kolm paari katsikit saiva 60
 •  
 • Latsõ teivä esi kamma
 •  
 • Leevänätäl Vanal Võromaal
 •  
 • Võromaa söögi tsõõriklaud
 •  
 • Märdi- ja katrilaulõ oppus Moosten
 •  
 • Tulõva vanaperädse ehitüse oppusõ
 • Elo
   
 • Latsi tervüs kooliõe süäme pääl
 •  
 • Häätegemise päiv Vahtsõn-Antslan
 • Märgotus
   
 • Targa valimisõ oppus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Uma Lehe jutuvõistlus
  Ruitlase jutt
  Peramine külg
      
   
   
  Pulmakahur 1958. aastagal Loosi külän peetün pulman. Pildi om tennü Ivaski Albert. Võromaa muusõumi pilt. Vana kombõ perrä kärotõdas pruutpaari sanna. Kah 1958. Pildi om tennü Uusi Hillar. Võromaa muusõumi pilt. 
      
  Pulmatrall läbi ao
   
  Neo pulmatralli-pildi saadõti 1958. aasta pildivõistlusõlõ «Kagu-Eesti kultuurimälestusmärgid ja loodus».Üte pildi pääle om pildi- ja kalamiis Ivaski Albert püüdnü pulmakahuri paugu Tambetsi Rolandi ja Kirchi Laine pulman Vahtsõliina kihlkunnan Loosi külän.

  Tõsõ pildi tekk’ Uusi Hillar samal aastagal püdäläkuninga Soe Elmari ja Laksbergi Elvi pulmapidol. Pildi pääl viiäs nuurpaar vana kombõ perrä ütitselt sanna. Soe Elmari mälehtämise perrä oll’ sannan olnu sama pall’o lämmind nigu «Keväjä» filmin Kiire sannankäümise aigu...

  A peris vanastõ oll’ naasõvõtminõ iks tõsinõ asi. Haanimaal Voki külän elänü Hussari Jaan oll’ umilõ sugulaisilõ kõnõlnu, kuis sääl kandin 1870. aastil pulmi peeti. Sugulasõ kõnõli taa jutu 1978. aastagal edesi kodo-uurjalõ Sika Heinolõ.

  Pulma peeti iks kolm päivä jutti. Sai rahvas lauda, panti pruudilõ tanu päähä ja naati laulma pruudi ja peigmehe väärt tegemiisist. Pruudi sugulasõ lauli kitmislaulõ pruudilõ, peigmehe uma peigmehele.

  Sis naati pulmaruuga mekmä. Päämine oll’ jahheruug: lihaga keedet paks suurmapudõr, kohopiim võiutüküga. Lõunas pakuti peesütüst – piimä-kaarajahu suppi – ja õdagus olli küdüse: leeme seen küdsedü verivorsti tükükese piimäga. Mano võeti rüäjahust pulmaleibä ehk vatska.

  Noorõmba tandsõ, laulsõ ja teivä nal’amänge. Vanõmba inemise ai ollõtoobi takan juttu.

  Tõsõl pääväl sõitsõ pulmavuur peigmehe poolõ, kon pido edesi läts’. Pulmi peeti iks mitmõ talo abiga ja inämbüisi sügüse – sai katta uhkõmba pulmalavva.


  Ruusmaa Arthur,
  Võromaa muusõumi päävarahoitja


   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin