Nummõr' 294
Rehekuu 15. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
   
  Pääleht
   
 • Neli julgõt mõtsatsiidsot Urvastõ-mail
 • Uudissõ
   
 • Kolm paari katsikit saiva 60
 •  
 • Latsõ teivä esi kamma
 •  
 • Leevänätäl Vanal Võromaal
 •  
 • Võromaa söögi tsõõriklaud
 •  
 • Märdi- ja katrilaulõ oppus Moosten
 •  
 • Tulõva vanaperädse ehitüse oppusõ
 • Elo
   
 • Latsi tervüs kooliõe süäme pääl
 •  
 • Häätegemise päiv Vahtsõn-Antslan
 • Märgotus
   
 • Targa valimisõ oppus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Uma Lehe jutuvõistlus
  Ruitlase jutt
  Peramine külg
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Juhtkiri: Valiminõ om tark tego
   
  Seokõrd olõ inne valimiisi kuulnu pall’o nurisõmist, et loe noid nimekirju ütte ja tõistpite, a no ei olõ säält kedägi valli: valit vana olõja tagasi, lää-i sis jo elo parõmbas. A vahtsit ja vägevit kandidaatõ olõ-i.

  No om meil jah elo sääne, et väega tegosit inemiisi om väega veidü ja volikogotäüt kimmähe kokko ei saa. A samal aol võissi märki tuupääle, ku pall’o om pätte vai ulle, kiä võiva taa elo iks peris rukka käändä, ku nä võimu mano saava.

  Ku pätil om niipall’o rahha ja nahaalsust, et 70 viinapudõlit osta ja helle vasta vaihta, om täl kotus olõman eski mi kandi kõgõ suurõmba umavalitsusõ ehk Võro liina volikogon.

  Kriminaalnõ tego külh, a kiä iks kaibama lätt... Vähämb kimmäs om, a iks avitas häste ka kohvi, saiakõisi ja eräkunna-nänni jagaminõ vai niisama rahva seen ilosa tühäjutu ajaminõ.

  Tulõ küsümüs, kuis saa sändse jama vasta: no iks tuuga, et valit esi parõmba kandidaadi. Et tuud laapsamb tetä olõssi, pandsõmi Uma Lehe toimõndusõga kokko väiku oppusõ. Usu, et tuu avitas vällä sorti iks inämb-vähämb aus kandidaat, kellest volikogon iks kuigipall’o kassu om.

  Looda väega, et seokõrd lätt valima ka hulk inemiisi, kiä minevä kõrd es vali ja tuust tulõ mi umavalitsuisin parõmb ja huvitavamb valimistulõmus, ku mineväne kõrd.


   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin