Nummõr' 294
Rehekuu 15. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
   
  Pääleht
   
 • Neli julgõt mõtsatsiidsot Urvastõ-mail
 • Uudissõ
   
 • Kolm paari katsikit saiva 60
 •  
 • Latsõ teivä esi kamma
 •  
 • Leevänätäl Vanal Võromaal
 •  
 • Võromaa söögi tsõõriklaud
 •  
 • Märdi- ja katrilaulõ oppus Moosten
 •  
 • Tulõva vanaperädse ehitüse oppusõ
 • Elo
   
 • Latsi tervüs kooliõe süäme pääl
 •  
 • Häätegemise päiv Vahtsõn-Antslan
 • Märgotus
   
 • Targa valimisõ oppus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Uma Lehe jutuvõistlus
  Ruitlase jutt
  Peramine külg
    
   
  Ruitlasõ Olavi,
  viil miis
   
    
  Plastmass tapp miihi
   
  No omma tiidläse selges tennü, et plastpudõlidõ seest, millega limunaati ja vett müvväs, tsilkva joogi sisse ksenoöstrogeeni, mis mõotasõ organismi umbõs nii nigu naishormoon östrogeen.

  Östrogeen, luuduslik naissuguhormoon, sääd inemise seen naisi-asjo tüüd ja ka naasõ muudu vällänägemist.

  Miist, nigu mi paarikümne aasta takast mäletämi, võimi nätä viil õnnõ maal, kon om vaia uma ihurammuga tüüd tetä. Liinan tegevä targa ja tugõva massina rassõ tüü miihi iist är.

  Plastpudõli käävä tihtsäle suu mano ja tagasi ja määne om tullõm: puutõ kassan istva joba noorõ miiskassiiri, omma miis-lillisäädjä ja miis-rõivavalija... Suur jago miihi näge joba naasõ muudu vällä kah.

  Vanastõ oll’ säändsit mehepoigõ veidemb, inämbüisi võimuka naistõrahva kõrval. Säändse testosteroonilda (miissuguhormoon) mehepoja kotsilõ üteldi, et tälle om tuu naistõrahva asi päähä tõmmat. Vai esiki lüüdü. Inglüse keelen tähendäski tuu sõna jo pandma või tassakõistõ lüümä.

  No om aigu müüdä lännü, plastpudõlidõga suu man. Suurõlõ osalõ miihile omma tissi kassu jõudnu. Mitte õnnõ kassu – tissi omma naidõ aastitõga ka är kärbätä ja vällä vinnü jõudnu.

  Miä om ajon sündünü, tuu om käkitümb ja hullõmb: mehe omma muutunu võhlõs. Joba omma puusaga ja rõnnaga plastpudõli-mehe võimu man, vai tsihtvä vägüsi sinnäpoolõ.

  No, valimiisi aigu om joba peris selgele nätä, et p...i proomitas joba ütekõrraga ja kõgõlõ päähä tõmmada.

  Pelgä, et pääle naid valimiisi nakkas egäl puul kõva transiit ja keriguehitämine pääle.

  Vinnemaal omma rahapaki joba valmis.

  A ei tiiä, kas Jummal avitas? Veidükese õks... Vast õks vahepääl vähäs aos tõmmatas pääst ja antas paar sõõmu värskit õhku.

  Jummal juhatas valgusõ poolõ, a sääl kotussõn om ütsildäne ja pümme. Ei midägi hääd...

  Jumalat ma umal imelikul kombõl usu ja toda kah, et timä kõikvõimsa käsi sinnä kotusõhe pirni sisse käändmä ei küünü.   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin