Nummõr' 294
Rehekuu 15. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
   
  Pääleht
   
 • Neli julgõt mõtsatsiidsot Urvastõ-mail
 • Uudissõ
   
 • Kolm paari katsikit saiva 60
 •  
 • Latsõ teivä esi kamma
 •  
 • Leevänätäl Vanal Võromaal
 •  
 • Võromaa söögi tsõõriklaud
 •  
 • Märdi- ja katrilaulõ oppus Moosten
 •  
 • Tulõva vanaperädse ehitüse oppusõ
 • Elo
   
 • Latsi tervüs kooliõe süäme pääl
 •  
 • Häätegemise päiv Vahtsõn-Antslan
 • Märgotus
   
 • Targa valimisõ oppus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Uma Lehe jutuvõistlus
  Ruitlase jutt
  Peramine külg
    
   
    
  Targa valimisõ oppus
   
  Kuis prakiiri vällä kehvä kandidaadi ja valli vällä kõgõ parõmb
   
  Uma Leht tahassi, et ekkä Vana Võromaa umavalitsusõ volikokko saanu targa ja hää inemise. Tuu om su tetä, hää valija. Täämbä ja hummõn saa viil e- ja eelhääletä, pühäpäävä tulõ valimiisipäiv. Väiku oppus, kuis saotsõst viist tuu kõgõ kimmämb kala vällä püüdä.

  1.Vali kimmähe:

  * midä inämb selge pääga inemiisi valiman käü, tuud vähämb mõosõ viinapudõli vai sannapiledi iist ostõdu helü.

  * ku su kandidaat volikokko saa, sõs om iks õigus perän täl nöpsist kinni võtta ja küssü tuud, midä sul vaia lätt.

  2. Prakeeri vällä «pardsi»:

  * Är valigu Riigikogo liikmit (kae nimekirja www.riigikogu.ee -Riigikogu liikmed), nä ei tulõ hää Riigikogo palga päält är. A säädüs ei lupa näil kõrraga olla Riigikogon ja liina- vai vallavolikogon.

  * Är valigu inemist õnnõ tuuperäst, et tä näge hää vällä, om su sugulanõ vai tüükaaslanõ.

  2. Prakeeri vällä varga, suli ja petisse:

  * Ku sul om meelen mõni tsiatemp (esieränis varastaminõ, raharaiskaminõ vai võlgujäämine), mille kandidaat om tennü, sis är tedä valigu.

  * Sul ei olõ meelen, kas kandidaat om mõnõ tsiatembo tennü? Võta internetist vallalõ www.Google.com. Toksi otsmisõ kasti kandidaadi nimi ja sõna «politsei», «varas», «krimi», «kohus», «võlg» jne. Saat õkva kõik teedä.

  * No a tä and’ sullõ kingitüse. Tunnõt, et vastatasos piät uma helü tälle andma. A ku seo inemine võimu mano saa, sis võtt tä kingikulu umavalitsusõ karmanist kümnekõrdsõlt tagasi. Tuu arvõlt jääs midägi tegemäldä, midä sullõ vai su latsilõ-latsõlatsilõ olõssi pall’o inämb vaia lännü ku tuud väikut kingitüst.

  3. Praki vällä sopõrdaja, kiä omma ull’usõ vai laiskusõ peräst umavalitsusõlõ, ettevõttõlõ vai inemiisile kahh’o tennü.

  4. Prakeeri vällä lõvvamehe:

  * Inne valimiisi istus tä üten külä- vai liinarahvaga kohvilavvan ja lupa kõkkõ, midä kuulda tahetas. Ku olõ-i inne volikogon olnu, lupa kõik vana olõja «paika panda». Päält valimiisi lätt tä tõsõlõ poolõ tiid, ku sa vasta tulõt.

  6. Är valigu noid, kiä nigunii volikokko ei saa, timä helü läävä tõisilõ, kellele sa taha-i.

  * Kae www.vvk.ee – KOV volikogu valimised 2009. Ku kandidaat sai 0-15 hellü, sis olõ-i tedä kimmähe mõtõt valli.

  5. Kuis perräjäänüist kõgõ parõmb vällä sorti?

  * Kirota vällä nuu nime, kedä sa olõ-i vällä prakiirnu ja nakka noid kaaldma.

  * Ku su meelest om parhillanõ liinapää vai vallavanõmb uma tüüga häste toimõ tulnu, anna uma helü timäle.

  * Ku tahat vahtsõt võimu, sis vali tuu, kiä om uma liina vai valla rahva hääs midägi är tennü: avitanu mõnõ hädä uma tarkusõ vai jõuga kõrda saia, om avitanu inemiisi hädäst vällä.

  * Vali tuu, kiä lupa tuud, millest om kassu pall’odõlõ, pikembäs aos ja miä ei massa ülearvo pall’o

  * Vali tuu, kiä om kõgõ inämb köüdet su kodokülä (liinajao) vai su eloalaga.


  Uma Lehe toimõndus


   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin