Nummõr' 52
Piimäkuu 8. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Kahrõ om mano tulnu
 •  
 • Tsirgulaadal nõvvõti kõgõ inämb kalkunit ja kirivit kannu
 •  
 • Mulgi saiva lugõmigu
 • Elo
   
 • Huvilidsõ herätäse kogonivanna viläsorti
 •  
 • Ravvatüümiis' ehit' sannasuurudsõ kündlemassina
 • Märgotus
   
 • Kauri Kadi: mi rahva jaos jääs jaanipäiv laada varjo
 •  
 • Käsitüüpisiläne veren
 • Kirä
  Aholämmi
  Perämäne külg
  Kagahii
   
   
   
  Mulgi saiva lugõmigu
   
  Mulkõ lugõmik um illos raamat. Joba raamadu kaas' um illos – mulkõ rehetarõ, rahvarõivakirä ja kikas pääl. Sisekaasõl um Eestimaa kaart', koh umma kihlkunna pääl. Mulgi umma uma kihlkunna erinevide värvega är värm'nü. Ku raamadu õkva vallalõ tiit, saa selges, kos tuu Mulgimaa um.

  Piä egä jutu man umma tsipa latsõligu, a ilosa pildi. Ja lugõmigu kunstnik Silvi Väljal
   
  olõ-i joht värvega kokko hoitnu! Silvi Väljal om ka tekste vällävalija. Tedä avit' Lembit Eelmäe. Tekste kaiva ka Kalle Gaston ja Erna-Elise Neimann. Lugõmigu keeletoimõndaja um keelemiis' Eduard Vääri. Et kõik' mulgi keele väärtüsest aru saassi, um tä kirotanu toimõndaja iinütelüse eesti keeli.

  Mulgi esi ütlese, et taa lugõmik um aabidsa iist kah – um mulgikiilsit vanasõnno, täht'päivist kirotõdas, um egä kihlkunna kaart', kon pääl külänime. Väega põh'aligult kirotõdas tuust, kuis mulkõ kiil' ja Mulgimaa kujosi ja kuis vanastõ maakundõ nime olliva. Mõistatuisi um, saa viil lukõ rahvaütlemiisi ja võõrimbidõ sõnno seletüisi kah.

  Lugõmikun umma teksti kihlkundõ kaupa, egä osa algas üte säältkandi vanasõnaga ja vanasõna tähendüsest um suur' pilt' joonistõt. Teksten um luulõtusi, latsilõ mõtõlduid juttõ, a ka täämbädse päävä mulgikiilsit pajatuisi ja luulõtuisi.

  Ku siin Villändin elät, sis õks kuulõt juttu, et tuu vai taa miis\' um ubamulk'. Mulkõ lugõmikust sai tiidä, et ubamulgi umma Hallistõn, Helmen undrugumulgi, Karksin korbimulgi, Paistun kapstamulgi, Tarvastun kamamulgi, Kolga-Jaanin obesemulgi, Kõpun mõtsamulgi, Pilistveren ubinemulgi, Põltsamaal tanumulgi, Suure-Jaanin viisumulgi ja Villändin kuklimulgi.

  Piret Rist
  Villändist
   
  mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  «Umakultuur´, midä Võromaa om mõistnu hoita ja arõnda, tege mi kultuuripilti rikkambas.»

  Kultuuriministri Paeti Urmas latsi kirätöie kogomigu «Mino Võromaa» ettenäütämisel
   
     
   Uma Lehe sõbõr!