Nummõr' 293
Rehekuu 1. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
   
  Pääleht
   
 • Muhe mihklilaat
 • Uudissõ
   
 • Kurõmar’asaak kehvä: ku trehväs, sis trehväs
 •  
 • Trummi Riina luulõkogo näütämine
 •  
 • Võro kiilt om opatu 20 aastat
 •  
 • Andkõ häätegemises purgikraami!
 • Elo
   
 • Laidi Tiiu – poiskõisi puutüüoppaja
 • Märgotus
   
 • Kuis saiva Vana Võromaa kihlkunna
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Uma Lehe jutuvõistlus
  Ruitlase jutt
  Peramine külg
   
  Nii veeti edimädse ilmasõa aigu pommõ linnugi pääle.
  Võromaa mehe Tammõ Augusti Türgimaal tettü pilt.

  Võromaa muusõumi pilt.
   
    
  Türgimaalõ aerofotosit tegemä...
   
  Ku Rõugõ kihlkunnast Kasaritsa vallast Hannustõ küläst peri Tammõ August (1896–1981) edimädse ilmasõa aigu sõaväkke võeti, sis küsüti, midä tä mõist tetä. Et August mõistsõ pilti tetä, sai timäst päält väikut oppust linnuväe pääväpiltnik.
   
      
   
   
  Tammõ August sõalinnugi pääl Võromaa muusõumi pilt. Sõamehe kaeva Türgimaal, miä om alla sadanust linnugist perrä jäänü.
  Tammõ Augusti pilt.

  Võromaa muusõumi pilt.
   
      
  1968. aastal kõnõl’ tä Eesti Raadiolõ ummi mälehtüisi: «Ma tei ülesvõttit linnugi päält ja muido kah Türgimaa elost ja olõmisõst. Selleperäst, et Vinne sõdisi Türgiga ja oll’ vallutanu Türgi maid joba 600 kilomiitret Vinne piirist. /.../

  Pildisti kilomiitre korgõlt. Alt lasti püssäga ja kuulipildjaga, a tuu es tii midägi. Ega sis es olõ õhutõrjõriistu es midägi. /.../

  Linnugi gondooli all oll’ mulk, ma panni aparaadi sinnä mulgu kotsilõ. Ku jupp maad oll’ är linnatu, sis vaodi nupi pääle ja püürdse jäl edesi, nii pidi är arvõstama, et kuigi pall’o vahelõ ei jää. 50 säänest suurt ülesvõtõt tull’. Ku nuu är saiva ilmutõdus ja kopeeritüs, sis oll’ nigu üts tii – mitukümmend kilomiitret ütte tiid. Noh, sis nuu luuraja uursõ toda...»

  Muusõumin om 25 Tammõ Augusti Türgimaa pilti ja säidse pilti kodotüüst Kasaritsan.

  Augusti poig Tõnu mälehtäs, et esä hoitsõ külh koton vanaaigsõt klaasist kassetiga pildimassinat, a pilte tä tuuga piaaigu es tii. Sõast tä kah väega hää meelega es kõnõlõ, külämiihiga mõnikõrd arot’.

  A muido oll’ Tammõ August olnu nal’a- ja pillimiis, näütemängu tekk’ kah.

  Ammõtiid oll’ täl olnu mitmit: põllumiis, raamadupidäjä, kolhoosi sepp... Tõnu mälehtäs, et esä ütel’: «Mul om kümme ammõtit, ütetõistkümnes om surm.»


  Ruusmaa Arthur,
  Võromaa muusõumi päävarahoitja


   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin