Nummõr' 293
Rehekuu 1. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
   
  Pääleht
   
 • Muhe mihklilaat
 • Uudissõ
   
 • Kurõmar’asaak kehvä: ku trehväs, sis trehväs
 •  
 • Trummi Riina luulõkogo näütämine
 •  
 • Võro kiilt om opatu 20 aastat
 •  
 • Andkõ häätegemises purgikraami!
 • Elo
   
 • Laidi Tiiu – poiskõisi puutüüoppaja
 • Märgotus
   
 • Kuis saiva Vana Võromaa kihlkunna
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Uma Lehe jutuvõistlus
  Ruitlase jutt
  Peramine külg
   
  Andkõ häätegemises purgikraami!
   
  Kiä om nii suurõ huuga purkõ sisse hääd-parõmbat tennü, et umast perrest üle jääs, saa anda purgikraami häätegemises.

  Võro naiskodokaitsja korjasõ nii sahvti ku soolast purgikraami, et puudust kannatava perre saasi tsipa parõmbat süüki joululavva pääle panda.

  Säänest häätegemist võtva naiskodokaitsja iist joba tõist aastakka. Purgikraami jaga lakja Võro liina sotsiaalosakund.

  Kohe purgi tuvva, saa perrä küssü Aldošini Merliti käest merlit@naiskodukaitse.ee, tel 528 4474 vai Mõttusõ Anna käest anna.mottus.001@mail.ee, tel 5397 4470.


  UL


   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin